แนะนำกิจกรรมสำหรับคุณ
Event Guide
แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับคุณ
ความต้องการของท่าน
ทั้งหมด
ประเภทกิจกรรม
ทั้งหมด
ประเทศไทย
ทุกจังหวัด
ต่างประเทศ
ทุกประเทศ
ประเภท
ผู้ประกอบการ
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกร
ผู้ประกอบการสินค้า
ผู้ประกอบธุรกิจบริการ / Startup
องค์กรการค้า / สมาคม
นักวิจัย / นักวิชาชีพ / เฉพาะด้าน / อื่นๆ
ระดับ
ศักยภาพ
ตั้งต้นธุรกิจ – เติบโตในประเทศ
แข็งแกร่งในประเทศ – ต่อยอดสู่สากล
เติบโต-ขยายฐานในต่างประเทศ
วิชาชีพเฉพาะทางและองค์กร
Upcoming Events
 
กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น + ชมทั้งหมด
โครงการเข้าร่วมงาน Kre8tif! Conference 2023

โครงการเข้าร่วมงาน Kre8tif! Conference 2023

เป็นงานเจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายทางการค้าในอุตสาหกรรมเกมที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

27 - 29 ก.ย. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

AUTOMECHANIKA DUBAI 2023

AUTOMECHANIKA DUBAI 2023

เป็นงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และธุรกิจซ่อมบำรุง จัดขึ้นทุกปีเพื่อเจราธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการขายปลีก โดยเน้นกลุ่มผู้ซื้อจากภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นหลัก

2 - 4 ต.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

การสร้างเครือข่ายสู่การให้บริการเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม

การสร้างเครือข่ายสู่การให้บริการเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม

การจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายสู่การให้บริการเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation Services & Networking) ได้กำหนดโจทย์ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบและนวัตกรรม” (Value Creation for Sustainable Business) ร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาต่อยอดแนวคิดทางธุรกิจ ร่วมกับ นักออกแบบไทยระดับมืออาชีพ และนวัตกร ที่มีทีมนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่สมัครเข้าร่วม

6 - 9 ต.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการงาน Asian Contents & Film Market (ACFM) 2023

โครงการงาน Asian Contents & Film Market (ACFM) 2023

ผู้ประกอบการเจรจาการค้า ในงาน Asian Contents & Film Market (ACFM) 2023 ณ อาคารแสดงสินค้า BEXCO เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

7 - 10 ต.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งานแสดงสินค้า ANUGA 2023

งานแสดงสินค้า ANUGA 2023

งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก กำหนดจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยจัดขึ้นเพื่อการเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก

7 - 11 ต.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกในรูปแบบ Showroom ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะที่ 1

โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกในรูปแบบ Showroom ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะที่ 1

- การรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ - การเข้าร่วมสัมมนาสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของสินค้าแฟชั่น ภาพรวมของตลาดรวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งในตลาดจีนและระดับสากล ภายหลังสถานการณ์โควิดคลิ่คลาย เทรนด์การออกแบบและการสร้างแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟชั่น - การจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนาส่งเสริมแบรนด์และภาพลักษณ์สินค้า ให้เหมาะสมกับตลาดจีน ระยะเวลา 2 วัน ให้กับนักออกแบบที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 30 แบรนด์ (แบรนด์ละ 2 คน) ให้ได้รับคำปรึกษาเชิงลึกด้านการตั้งราคา/รูปแบบสินค้าที่เหมาะกับตลาดจีน และการพัฒนาแบรนด์ ก่อนเข้าร่วม Showroom รวมทั้งได้รับการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดในระดับสากล

10 ต.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

การสร้างเครือข่ายสู่การให้บริการเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม

การสร้างเครือข่ายสู่การให้บริการเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม

เปิดรับสมัครนักออกแบบรุ่นใหม่ผ่านระบบ DITP DRIVE 25 กันยายน 2566 – 10 ตุลาคม 2566 วันแรกของกิจกรรม 16 ตุลาคม 2566 ณ The Society, ชั้น 22 อาคารเกษรทาวเวอร์ เฃตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการรับฟังการนำเสนอจาก 20 ทีม และคัดเลือกทีมที่จะมาร่วมงานด้วยกัน เหลือ 10 ทีม ที่จะผ่านเข้าสู่รอบการรับคำปรึกษา และ ร่วมพัฒนาโครงการนำเสนอในวันสุดท้าย วันดำเนินการ รูปแบบออนไลน์ และ The Society, ชั้น 22 อาคารเกษรทาวเวอร์ เฃตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 19 ตุลาคม 2566 ณ The Society, อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 22 - ทีมนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ได้รับการคัดเลือก 10 ทีม เรียนรู้กระบวนการออกแบบ แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาโครงการ 25 ตุลาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom - เรียนรู้กระบวนการออกแบบ Design Tingking 1 - ทีมนักออกแบบรุ่นใหม่แต่ละทีม ร่วมกันพัฒนาผลงานกับนักออกแบบมืออาชีพ และ นวัตกร - ผู้ประกอบการให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการ 31 ตุลาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom - เรียนรู้กระบวนการออกแบบ Design Tingking 2 - ทีมนักออกแบบรุ่นใหม่แต่ละทีม ร่วมกันพัฒนาผลงานกับนักออกแบบมืออาชีพ และ นวัตกร - ผู้ประกอบการให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการ 9 พฤษจิกายน 2566 ณ The Society, อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 22 - นำเสนอผลงานการพัฒนาโครงการให้กับทางคณะกรรมการพิจารณา - กรรมการคัดเลือกทีมที่นำเสนอผลงานโดดเด่นที่สุด 3 ทีมรับโล่รางวัล - รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ - พิธีปิด

16 - 31 ต.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Gamescom Asia 2023

โครงการนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Gamescom Asia 2023

กิจกรรม B2B หรือ Business Day ประกอบด้วย การแสดงผลงานเกมจากผู้พัฒนาในระดับภูมิภาค และเวทีเจรจาธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม เช่น ผู้พัฒนาเกม ผู้จัดจำหน่าย และนักลงทุน

19 - 22 ต.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Business Networking) ภายในงานแสดงสินค้า TIFFCOM 2023 ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Business Networking) ภายในงานแสดงสินค้า TIFFCOM 2023 ประเทศญี่ปุ่น

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์คอนเทนต์ซีรีส์ไทย โดยเชิญชวนพันธมิตร ผู้นำเข้าภาพยนต์และซีรีส์ ผู้จัดกิจกรรมพบปะศิลปินจากประเทศไทย (Meet & Greet) และสื่อต่างๆของประเทศญี่ปุ่นให้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Business Networking) ร่วมกับผู้ผลิตและผู้ส่งออกคอนเทนต์ ซีรีส์วาย (Y) หรือ ซีรีส์ Boy’s Love จากประเทศไทย โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Networking) วันที่และเวลา: วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 – 21.00 น. สถานที่: สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว 2. กิจกรรมสัมมนาภายในงาน TIFFCOM 2023 วันที่และเวลา:วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566เวลา 13.00 – 15.00 น. สถานที่: งาน TIFFCOM 2023 ณ Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center

24 - 25 ต.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

fd

fd

ff

25 ต.ค. - 16 พ.ย. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า American Film Market 2023 (AFM 2023)

กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า American Film Market 2023 (AFM 2023)

เจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ และผู้ประกอบการจากต่างประเทศ

31 ต.ค. - 5 พ.ย. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

AAPEX 2023

AAPEX 2023

เป็นงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และธุรกิจซ่อมบำรุง จัดขึ้นทุกปีเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการขายปลีก โดยเน้นกลุ่มผู้ซื้อจากภูมิภาคอเมริกาเป็นหลัก

31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

China International Import Expo 2023 (CIIE 2023)

China International Import Expo 2023 (CIIE 2023)

เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อการเจรจาทางการค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเข้าตามนโยบายการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของจีน และเป็นเวทีความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและประเทศต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

5 - 10 พ.ย. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

MEDICA 2023

MEDICA 2023

เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก จัดขึ้นปีละครั้ง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมาเป็นเวลากว่า 48 ปี เป็นงานสำหรับการเจรจาทางธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีกระหว่างงาน

13 - 16 พ.ย. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการงานแสดงสินค้า Asia TV Forum & Market Singapore (ATF 2023)

โครงการงานแสดงสินค้า Asia TV Forum & Market Singapore (ATF 2023)

เป็นงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยเป็นศูนย์กลางการซื้อ การขาย การจัดหาเงินทุน การจัดจําหน่าย และการผลิต ภาพยนตร์ ละคร และซีรีย์ ที่สำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

6 - 8 ธ.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

แสดง 1 จาก 15 กิจกรรม

Events Schedule

ตารางการจัดกิจกรรม

+ ชมทั้งหมด
Regional Events
กิจกรรมตามภูมิภาค
กิจกรรมสำหรับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์
+ ชมทั้งหมด
Upcoming Events
 
กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับบุคลากรภายในกระทรวงพาณิชย์ + ชมทั้งหมด
อบรมระบบผู้ใช้งานระบบ Moc-Inspection เจ้าหน้าที่กรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน

อบรมระบบผู้ใช้งานระบบ Moc-Inspection เจ้าหน้าที่กรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน

หลักสูตรการบริหารจัดการระบบสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลและการติดตามประเมินผลการตรวจราชการของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Inspection) สำหรับผู้ใช้งานระบบ

2 ต.ค. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

คลิกชมรายละเอียด

อบรมผู้ใช้งานระบบ Moc-Inspection (ภาคใต้) จำนวน 14 จังหวัด

อบรมผู้ใช้งานระบบ Moc-Inspection (ภาคใต้) จำนวน 14 จังหวัด

หลักสูตรการบริหารจัดการระบบสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลและการติดตามประเมินผลการตรวจราชการของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Inspection) สำหรับผู้ใช้งานระบบ

6 ต.ค. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

คลิกชมรายละเอียด

แสดง 1 จาก 2 กิจกรรม

MOC Event Application

ทั้ง Android และ iOS

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้