แนะนำกิจกรรมสำหรับคุณ
Event Guide
แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับคุณ
ความต้องการของท่าน
ทั้งหมด
ประเภทกิจกรรม
ทั้งหมด
ประเทศไทย
ทุกจังหวัด
ต่างประเทศ
ทุกประเทศ
ประเภท
ผู้ประกอบการ
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกร
ผู้ประกอบการสินค้า
ผู้ประกอบธุรกิจบริการ / Startup
องค์กรการค้า / สมาคม
นักวิจัย / นักวิชาชีพ / เฉพาะด้าน / อื่นๆ
ระดับ
ศักยภาพ
ตั้งต้นธุรกิจ – เติบโตในประเทศ
แข็งแกร่งในประเทศ – ต่อยอดสู่สากล
เติบโต-ขยายฐานในต่างประเทศ
วิชาชีพเฉพาะทางและองค์กร
Upcoming Events
 
กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น + ชมทั้งหมด
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เชียงใหม่แบรนด์

โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เชียงใหม่แบรนด์

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เชียงใหม่แบรนด์ โดยการถ่ายภาพโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND)

1 - 14 ต.ค. 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

คลิกชมรายละเอียด

โครงการงาน Asian Contents & Film Market (ACFM) 2022

โครงการงาน Asian Contents & Film Market (ACFM) 2022

ผู้ประกอบการเจรจาการค้า ในงาน Asian Contents & Film Market (ACFM) 2022 ณ อาคารแสดงสินค้า BEXCO เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

8 - 11 ต.ค. 2565

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

Sial 2022

Sial 2022

เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก งานจัดขึ้นทุก 2 ปี เป็นงานแสดงสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของฝรั่งเศส จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1964 กรมฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ในลักษณะของการจัดทำคูหานิทรรศการพิเศษภายในพื้นที่การจัดงาน มีการส่งสินค้าตัวอย่างไปจัดแสดงภายในงาน ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ Mirror & Mirror โดยผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางไปในพื้นที่การจัดแสดงสินค้า ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น กรมฯ อาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่มีความต้องการและมีความพร้อม สามารถเดินทางไปประจำที่คูหา ณ พื้นที่จัดแสดงสินค้าจริงที่ประเทศฝรั่งเศสได้ (แต่อาจมีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ เช่น พื้นที่จัดแสดงของแต่ละบริษัทอาจจะเล็กลง ไม่คล่องตัวเหมือนในทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากมีการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการเข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ ที่ได้วางแผนไว้แต่เดิม)

15 - 19 ต.ค. 2565

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งาน "ของดีทั่วไทยจากใจพาณิชย์ภูมิภาค" ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ

งาน "ของดีทั่วไทยจากใจพาณิชย์ภูมิภาค" ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ

งาน "ของดีทั่วไทยจากใจพาณิชย์" ครั้งที่ 4 (ภาคเหนือ) ในวันที่ 17-20 ตุลาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์

17 - 20 ต.ค. 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

คลิกชมรายละเอียด

โครงการกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจภายในงานแสดงสินค้า American Film Market 2022 (AFM)

โครงการกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจภายในงานแสดงสินค้า American Film Market 2022 (AFM)

งานแสดงสินค้า American Film Market (AFM) ถือเป็น 1 ใน 4 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่สำคัญของโลก โดยแต่ละปีมีบุคคลในธุรกิจภาพยนตร์เข้าร่วมงานกว่า 8,500 ราย จาก 80 ประเทศทั่วโลก มีพื้นที่จัดงานกว่า 200,000 ตารางฟุต ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเจรจาการค้า การฉายภาพยนตร์ การนำเสนอผลงาน (Pitching) การจัดอบรมสัมนาให้ความรู้ และการจัดกิจกรรม Networking Reception โดยมีหน่วยงานส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 50 หน่วยงาน ถือได้ว่างาน AFM ยังเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา สามารถก่อให้เกิดการซื้อขาย การลงทุน การร่วมผลิตระหว่างประเทศ (Co-Production) การรับจ้างผลิตและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเทศไทยควรนำเสนอศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยในตลาดสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว

1 - 6 พ.ย. 2565

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

AAPEX 2022

AAPEX 2022

เป็นงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และธุรกิจซ่อมบำรุง จัดขึ้นทุกปีเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการขายปลีก โดยเน้นกลุ่มผู้ซื้อจากภูมิภาคอเมริกาเป็นหลัก

1 - 3 พ.ย. 2565

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

China International Import Expo 2022 (CIIE 2022)

China International Import Expo 2022 (CIIE 2022)

เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อการเจรจาทางการค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเข้าตามนโยบายการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของจีน และเป็นเวทีความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและประเทศต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

5 - 10 พ.ย. 2565

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

MEDICA 2022

MEDICA 2022

เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก จัดขึ้นปีละครั้ง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมาเป็นเวลากว่า 47 ปี เป็นงานสำหรับการเจรจาทางธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีกระหว่างงาน

14 - 17 พ.ย. 2565

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

AUTOMECHANIKA DUBAI 2022

AUTOMECHANIKA DUBAI 2022

เป็นงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และธุรกิจซ่อมบำรุง จัดขึ้นทุกปีเพื่อเจราธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการขายปลีก โดยเน้นกลุ่มผู้ซื้อจากภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นหลัก

22 - 24 พ.ย. 2565

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 35

ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 35

ขอเชิญเที่ยวงาน “ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 35 ” THE CHARMING LIFE

1 - 12 ธ.ค. 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง

คลิกชมรายละเอียด

THE BIG 5 SHOW 2022

THE BIG 5 SHOW 2022

เป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่สำคัญที่สุดในตลาดตะวันออกกลาง โดยงานแสดงสินค้าดังกล่าวจัดขึ้นทุกปี เพื่อเปิดการเจรจาการค้า และรับการสั่งซื้อเท่านั้นไม่มีการจำหน่ายปลีก

5 - 8 ธ.ค. 2565

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งานแสดงสินค้า GULFOOD 2023

งานแสดงสินค้า GULFOOD 2023

GULFOOD 2023

13 - 17 ก.พ. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

GULFOOD 2023

GULFOOD 2023

งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา จัดเป็นครั้งที่ 28 โดยกรมเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 21 โดยสินค้าที่นำมาจัดแสดง คือ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมสินค้าอาหารทะเลทุกชนิด)

20 - 24 ก.พ. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 68

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 68

ระยะเวลา : - วันที่จัดงาน: วันพุธที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 - วันเจรจาธุรกิจ: วันพุธที่ 6 – วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 18.00 น. - วันจำหน่ายปลีก : วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 18.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 17.00 น. 3.4 วัตุประสงค์ - เพื่อให้งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ BGJF เป็นเวทีการค้าสำคัญของไทยใน การส่งเสริม ขยายตลาด - เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิต การออกแบบ และการส่งออกได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ - เพื่อส่งเสริมนักออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานของตนเองเพิ่มขึ้น - เพื่อเป็นช่องทางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียที่เปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาการค้าและพบปะผู้นำเข้าจากต่างประเทศ - เพื่อตอบสนองนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลก

6 - 10 ก.ย. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

แสดง 1 จาก 15 กิจกรรม

Events Schedule

ตารางการจัดกิจกรรม

+ ชมทั้งหมด
Regional Events
กิจกรรมตามภูมิภาค
กิจกรรมสำหรับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์
+ ชมทั้งหมด
Upcoming Events
 
กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับบุคลากรภายในกระทรวงพาณิชย์ + ชมทั้งหมด
แสดง 1 จาก 0 กิจกรรม

MOC Event Application

ทั้ง Android และ iOS

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้