Event Guide
แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับคุณ
ความต้องการของท่าน
ทั้งหมด
ประเภทกิจกรรม
ทั้งหมด
ประเทศไทย
ทุกจังหวัด
ต่างประเทศ
ทุกประเทศ
ประเภท
ผู้ประกอบการ
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกร
ผู้ประกอบการสินค้า
ผู้ประกอบธุรกิจบริการ / Startup
องค์กรการค้า / สมาคม
นักวิจัย / นักวิชาชีพ / เฉพาะด้าน / อื่นๆ
ระดับ
ศักยภาพ
ตั้งต้นธุรกิจ – เติบโตในประเทศ
แข็งแกร่งในประเทศ – ต่อยอดสู่สากล
เติบโต-ขยายฐานในต่างประเทศ
วิชาชีพเฉพาะทางและองค์กร
Upcoming Events
 
กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น + ชมทั้งหมด
โครงการสร้างนักบ่มเพาะทางการค้า ครั้งที่ 2

โครงการสร้างนักบ่มเพาะทางการค้า ครั้งที่ 2

หัวข้อ สร้างแรงบันดาลใจในการทำการค้าระหว่างประเทศ โดย คุณจตุพล เก็งวินิจกุล ผู้ก่อตั้งบริษัท JNS Andaman ธุรกิจปลาข้างเหลืองปรุงรสย่าง ตรา นายประมง มียอดส่งออกระดับสูงใน 15 ประเทศทั่วโลก หัวข้อ เทคนิคการทำธุรกิจระหว่างประเทศให้สำเร็จในยุคดิจิตอล โดย คุณวิณ โชคคติวัฒน์ และ คุณภทรฤณ พงประสิทธิ์ นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า Vinn Patararin ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom (เจ้าหน้าที่จะจัดส่งลิ้งก์เพื่อเข้าฝึกอบรมในระบบ Zoom ผ่านช่องทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนในใบสมัคร ก่อนการฝึกอบรม 1-2 วัน)

2 ส.ค. 2564

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

หลักสูตรอัญมณีศาสตร์ (เบื้องต้น) GIT Essential GJBD รุ่นที่ 2

หลักสูตรอัญมณีศาสตร์ (เบื้องต้น) GIT Essential GJBD รุ่นที่ 2

หลักสูตรอัญมณีศาสตร์ (เบื้องต้น) GIT Essential GJBD รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 17 กันยายน 2564

2 ส.ค. - 17 ก.ย. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง

จับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศทั่วโลก

3 - 5 ส.ค. 2564

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2564 ครั้งที่ 14 (ผ่าน Zoom / Webinar)

โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2564 ครั้งที่ 14 (ผ่าน Zoom / Webinar)

ประกอบไปด้วย 6 หลักสูตร 1.แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออกเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ 2.วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เพื่อทำการตลาดและสร้างแบรนด์สินค้าไทยเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ 3.เจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ 4.รู้ทันระบบขนส่งสินค้าออนไลน์ด้วย Logistic อย่างครบวงจร 5.อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล 6.ภาษาอังกฤษพิชิตตลาดดิจิทัล

3 - 5 ส.ค. 2564

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์ ในงาน Bangkok International Digital Content Festival 2021 (BIDC 2021)

โครงการส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์ ในงาน Bangkok International Digital Content Festival 2021 (BIDC 2021)

1) การจัดเจรจาธุรกิจออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนท์ไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ 2) กิจกรรมเสวนาออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจ 3) กิจกรรมถ่ายทอดสดการแจกรางวัลผลงานดีเด่นให้แก่ผู้ที่มีผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีคุณภาพสูง

4 - 6 ส.ค. 2564

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการเจรจาการค้าออนไลน์และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไทยที่มีศักยภาพสู่ประเทศเวียดนาม

โครงการเจรจาการค้าออนไลน์และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไทยที่มีศักยภาพสู่ประเทศเวียดนาม

กิจกรรมการเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพกับผู้นำเข้า และผู้กระจายสินค้าในประเทศเวียดนาม โดยแบ่งประเภทการเจรจาสินค้าออกเป็น 4 ประเภท ประเภทละ 10 ราย ประกอบด้วย 1)สินค้าอาหาร 2)สินค้าอะไหล่ยานยนต์ 3)สินค้าสุขภาพและความงาม และ 4)สินค้าเด็ก โดยจะแบ่งรอบการเจรจาดังนี้ 4 สิงหาคม 2564 9.00 - 12.00 น. สินค้าอาหาร 13.00 - 17.00 สินค้าอะไหล่ยานยนต์ 5 สิงหาคม 2564 9.00 - 12.00 น. สินค้าสุขภาพและความงาม 13.00 - 17.00 สินค้าเด็ก

4 - 5 ส.ค. 2564

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรม Mirror & Mirror ในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2021 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

กิจกรรม Mirror & Mirror ในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2021 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

สินค้าเป้าหมายหลัก 1) อาหาร และเครื่องดื่ม 2) สุขภาพ และความงาม (กลุ่มสินค้าไม่รวมพวกยาอาหารเสริม) 3) แฟชั่น– เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ 4) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

5 - 8 ส.ค. 2564

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "รู้ลึกก่อนใคร โอกาสการค้าชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน"

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "รู้ลึกก่อนใคร โอกาสการค้าชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน"

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ ที่จะพาทุกท่านไปเจาะตลาดชายแดนใต้ เรื่อง “รู้ลึกก่อนใคร โอกาสการค้าชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-13.00 น.

9 ส.ค. 2564

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2564 ครั้งที่ 15 (ผ่าน Zoom / Webinar)

โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2564 ครั้งที่ 15 (ผ่าน Zoom / Webinar)

ประกอบไปด้วย 6 หลักสูตร 1.แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออกเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ 2.วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เพื่อทำการตลาดและสร้างแบรนด์สินค้าไทยเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ 3.เจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ 4.รู้ทันระบบขนส่งสินค้าออนไลน์ด้วย Logistic อย่างครบวงจร 5.อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล 6.ภาษาอังกฤษพิชิตตลาดดิจิทัล

17 - 20 ส.ค. 2564

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

Webinar Short Course หลักสูตรด้านอัญมณีศาสตร์

Webinar Short Course หลักสูตรด้านอัญมณีศาสตร์

Webinar Short Course หลักสูตรด้านอัญมณีศาสตร์

18 ส.ค. - 10 ก.ย. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมการค้าต่างประเทศ)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมการค้าต่างประเทศ)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมการค้าต่างประเทศ)

20 ส.ค. 2564

กรมการค้าต่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมการค้าภายใน)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมการค้าภายใน)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมการค้าภายใน)

20 ส.ค. 2564

กรมการค้าภายใน

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

20 ส.ค. 2564

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

20 ส.ค. 2564

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

คลิกชมรายละเอียด

แสดง 1 จาก 15 กิจกรรม

Events Schedule

ตารางการจัดกิจกรรม

+ ชมทั้งหมด
Regional Events
กิจกรรมตามภูมิภาค
กิจกรรมสำหรับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์
+ ชมทั้งหมด
Upcoming Events
 
กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับบุคลากรภายในกระทรวงพาณิชย์ + ชมทั้งหมด
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่ปรับปรุงใหม่

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่ปรับปรุงใหม่

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่ปรับปรุงใหม่

4 ส.ค. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

คลิกชมรายละเอียด

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ปรับปรุงใหม่

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ปรับปรุงใหม่

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ปรับปรุงใหม่

5 ส.ค. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)

20 ส.ค. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมการค้าต่างประเทศ)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมการค้าต่างประเทศ)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมการค้าต่างประเทศ)

20 ส.ค. 2564

กรมการค้าต่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมการค้าภายใน)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมการค้าภายใน)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมการค้าภายใน)

20 ส.ค. 2564

กรมการค้าภายใน

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

20 ส.ค. 2564

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

20 ส.ค. 2564

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

20 ส.ค. 2564

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

20 ส.ค. 2564

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (สำนักงานโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (สำนักงานโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (สำนักงานโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)

20 ส.ค. 2564

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (องค์การคลังสินค้า)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (องค์การคลังสินค้า)

กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (องค์การคลังสินค้า)

20 ส.ค. 2564

องค์การคลังสินค้า

คลิกชมรายละเอียด

แสดง 1 จาก 11 กิจกรรม

MOC Event Application

ทั้ง Android และ iOS

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้