Event Guide
แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับคุณ
ความต้องการของท่าน
ทั้งหมด
ประเภทกิจกรรม
ทั้งหมด
ประเทศไทย
ทุกจังหวัด
ต่างประเทศ
ทุกประเทศ
ประเภท
ผู้ประกอบการ
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกร
ผู้ประกอบการสินค้า
ผู้ประกอบธุรกิจบริการ / Startup
องค์กรการค้า / สมาคม
นักวิจัย / นักวิชาชีพ / เฉพาะด้าน / อื่นๆ
ระดับ
ศักยภาพ
ตั้งต้นธุรกิจ – เติบโตในประเทศ
แข็งแกร่งในประเทศ – ต่อยอดสู่สากล
เติบโต-ขยายฐานในต่างประเทศ
วิชาชีพเฉพาะทางและองค์กร
Upcoming Events
 
กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น + ชมทั้งหมด
หลักสูตรเทคนิค การแกะสลักโลหะมีค่าด้วยมือ ระดับพื้นฐาน

หลักสูตรเทคนิค การแกะสลักโลหะมีค่าด้วยมือ ระดับพื้นฐาน

หลักสูตรเทคนิค การแกะสลักโลหะมีค่าด้วยมือ ระดับพื้นฐาน (Hand Engraving Jewelry for Beginner Course)

1 - 4 พ.ย. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คลิกชมรายละเอียด

AAPEX 2021

AAPEX 2021

เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ เพื่อขยายการส่งออกสินค้าชิ้นส่วน อะไหร่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ของไทยไปยังตลาดดังกล่าวได้เพิ่มมากขึ้น

2 - 4 พ.ย. 2564

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

China International Import Expo 2021 (CIIE 2021)

China International Import Expo 2021 (CIIE 2021)

เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อการเจรจาทางการค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเข้าตามนโยบายการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของจีน และเป็นเวทีความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและประเทศต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

5 - 10 พ.ย. 2564

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

หลักสูตรเทคนิค การแกะสลักโลหะมีค่าด้วยมือ ระดับกลาง

หลักสูตรเทคนิค การแกะสลักโลหะมีค่าด้วยมือ ระดับกลาง

หลักสูตรเทคนิค การแกะสลักโลหะมีค่าด้วยมือ ระดับกลาง (Intermediate Hand Engraving Jewelry Course)

8 - 26 พ.ย. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คลิกชมรายละเอียด

MEDICA 2021

MEDICA 2021

เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ที่มีความสำคัญมากในทวีปยุโรป

15 - 18 พ.ย. 2564

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

AUTOMECHANIKA DUBAI 2021

AUTOMECHANIKA DUBAI 2021

เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับชิ้นส่วน อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง งานมีศักยภาพสูง

14 - 16 ธ.ค. 2564

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

THAI FESTIVAL DUBAI 2021 2ND

THAI FESTIVAL DUBAI 2021 2ND

ขอเชิญร่วมงาน “2nd. Thai Festival in the UAE “ 16 - 18 ธันวาคม 2564 ณ. เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดโดยสถานทูตไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวไทย ณ เมืองดูไบ , สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ DITP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์สินค้าไทย สินค้าเกษตรแปรรูป สมุนไพร อาหารเสริม สมุนไพร โรงแรม โรงพยาบาลเอกชน บรีษัทท่องเทียว ผลิตภัณฑ์ OTOP และอื่นๆ ที่ผลิตในประเทศไทย โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ สามารถขายปลีกภายในงานและจับคู่ธุรกิจบรีหารจัดการโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ DITP ผู้ประกอบการจะได้มีโอกาสเยี่ยมชม EXPO 2020 DUBAI ด้วยตนเองที่หาโอกาสได้ยาก ท่านจะได้พบกับสุดยอดนวัตกรรมภายในงาน EXPO 2020 DUBAI โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ การค้าไทยกับกลุ่มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และนานาประเทศ เตรียมพบกับสิทธิพิเศษจาก EXIM BANK ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจะได้รับพิจารณาอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมพิเศษ สมัครร่วมงาน และสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณแมน เพชรวานิชสกุล 0929434962 #2nd.Thai Festival in the UAE #Expo 2020 Dubai #Business Matching by DITP #Royal Thai Embassy Abu Dhabi # EximBank

16 - 18 ธ.ค. 2564

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งานแสดงสินค้า GULFOOD 2022

งานแสดงสินค้า GULFOOD 2022

งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา จัดเป็นครั้งที่ 27 โดยกรมเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 20 โดยสินค้าที่นำมาจัดแสดง คือ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมสินค้าอาหารทะเลทุกชนิด)

13 - 17 ก.พ. 2565

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

แสดง 1 จาก 8 กิจกรรม

Events Schedule

ตารางการจัดกิจกรรม

+ ชมทั้งหมด
Regional Events
กิจกรรมตามภูมิภาค
กิจกรรมสำหรับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์
+ ชมทั้งหมด
Upcoming Events
 
กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับบุคลากรภายในกระทรวงพาณิชย์ + ชมทั้งหมด
ประชุมกลุ่มย่อยสรุปสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลฯ พ.ศ. 2566 - 2570

ประชุมกลุ่มย่อยสรุปสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลฯ พ.ศ. 2566 - 2570

ประชุมกลุ่มย่อยสรุปสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2566 - 2570

25 ต.ค. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

คลิกชมรายละเอียด

อบรมหลักสูตรแนะนำบริการเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ สำหรับบุคลากรส่วนภูมิภาคของกระทรวงพาณิชย์

อบรมหลักสูตรแนะนำบริการเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ สำหรับบุคลากรส่วนภูมิภาคของกระทรวงพาณิชย์

โครงการ MOC e-Service จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

27 ต.ค. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

คลิกชมรายละเอียด

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมการค้าภายใน ที่ปรับปรุงใหม่

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมการค้าภายใน ที่ปรับปรุงใหม่

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในที่ปรับปรุงใหม่

1 พ.ย. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

คลิกชมรายละเอียด

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ปรับปรุงใหม่

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ปรับปรุงใหม่

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ปรับปรุงใหม่

2 พ.ย. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

คลิกชมรายละเอียด

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ปรับปรุงใหม่

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ปรับปรุงใหม่

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรับปรุงใหม่

3 พ.ย. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

คลิกชมรายละเอียด

แสดง 1 จาก 6 กิจกรรม

MOC Event Application

ทั้ง Android และ iOS

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้