แนะนำกิจกรรมสำหรับคุณ
Event Guide
แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับคุณ
ความต้องการของท่าน
ทั้งหมด
ประเภทกิจกรรม
ทั้งหมด
ประเทศไทย
ทุกจังหวัด
ต่างประเทศ
ทุกประเทศ
ประเภท
ผู้ประกอบการ
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกร
ผู้ประกอบการสินค้า
ผู้ประกอบธุรกิจบริการ / Startup
องค์กรการค้า / สมาคม
นักวิจัย / นักวิชาชีพ / เฉพาะด้าน / อื่นๆ
ระดับ
ศักยภาพ
ตั้งต้นธุรกิจ – เติบโตในประเทศ
แข็งแกร่งในประเทศ – ต่อยอดสู่สากล
เติบโต-ขยายฐานในต่างประเทศ
วิชาชีพเฉพาะทางและองค์กร
Upcoming Events
 
กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น + ชมทั้งหมด
กิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย (ตลาดสีเขียว)"ตลาดกรีนดีมีแฮง"

กิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย (ตลาดสีเขียว)"ตลาดกรีนดีมีแฮง"

ส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย (ตลาดสีเขียว)"ตลาดกรีนดีมีแฮง"

7 - 9 ธ.ค. 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

คลิกชมรายละเอียด

เปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์  : ตลาดซาอุดิอาระเบีย  ครั้งที่ 2

เปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ : ตลาดซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 2

"Update สถานการณ์การค้า/การลงทุนทิศทางการค้า การลงทุนเทคนิคการเข้าสู่ตลาดซาอุดีอาระเบีย"

7 ธ.ค. 2565

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ "ยูนนาน : เพื่อนบ้านด่านเเดนมังกร"

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ "ยูนนาน : เพื่อนบ้านด่านเเดนมังกร"

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเสวนาในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom) ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระแสการค้าของโลกกับวิสัยทัศน์ของจีนในระบบการค้าโลก การพัฒนาโอกาสของสินค้าและบริการของไทยจากการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟลาว-จีน จากวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งออก/นำเข้าสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ในส่วนมณฑลยูนนานของตลาดจีน รวมทั้ง ได้รับทราบข้อมูล และสถานการณ์การตลาดของตลาดจีนในปัจจุบัน

16 ธ.ค. 2565

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

คณะผู้แทนการค้าธุรกิจสุขภาพและความงามไปเจรจาการค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

คณะผู้แทนการค้าธุรกิจสุขภาพและความงามไปเจรจาการค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

การจัดทำ Business Matching กับผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงามของเมียนมา รวมถึงการจัดทำนัดหมายเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการค้าและการลงทุน และสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายและหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน

10 - 12 ม.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

Mini Thailand Week 2023 ณ แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว

Mini Thailand Week 2023 ณ แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว

เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้า เจรจาธุรกิจ และจำหน่ายสินค้าที่นำไปแสดง 1. สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 2. สินค้าสุขภาพและความงาม 3. สินค้าแฟชั่น-เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องหนัง 4. สินค้าตกแต่ง ของใช้ในบ้าน 5. สินค้าไทยอื่น ๆ

18 - 22 ม.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งานแสดงสินค้า GULFOOD 2023

งานแสดงสินค้า GULFOOD 2023

GULFOOD 2023

13 - 17 ก.พ. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

BIOFACH 2023

BIOFACH 2023

งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของโลก จัดเป็นครั้งที่ 33 โดยกรมเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 18 สินค้าที่นำมาจัดแสดง คือ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิกในระดับสากล อาทิ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ EU (EU Organic Program) และ USA (Nop-Natural Organic Program) (ไม่มีการจำหน่ายปลีก)

14 - 17 ก.พ. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

GULFOOD 2023

GULFOOD 2023

งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา จัดเป็นครั้งที่ 28 โดยกรมเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 21 โดยสินค้าที่นำมาจัดแสดง คือ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมสินค้าอาหารทะเลทุกชนิด)

20 - 24 ก.พ. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการงานแสดงสินค้า Thailand Week Roadshow 2023 ณ เมืองอาห์เมดาบัดและเมืองสุรัต ณ รัฐคุชราต สาธารณรัฐอินเดีย

โครงการงานแสดงสินค้า Thailand Week Roadshow 2023 ณ เมืองอาห์เมดาบัดและเมืองสุรัต ณ รัฐคุชราต สาธารณรัฐอินเดีย

งานแสดงสินค้าในพื้นที่จริง (On-site) ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า ระยะเวลาจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 แบ่งเป็นการจัดงานที่ - Banquets Gracia, YMCA International Centre ณ เมืองอาห์เมดาบัด วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 - Surat International Exhibition and Convention Centre ณ เมืองสุรัต วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจัดคูหาแสดงสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปเข้าร่วมงาน ณ ประเทศอินเดียด้วยตนเอง ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (มังสวิรัติ) ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก อัญมณีและเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน อาหารสัตว์เลี้ยง แฟชั่น ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุก่อสร้าง ไม้ยางพารา และธุรกิจบริการ พร้อมกันนี้ยังมีคูหาประชาสัมพันธ์ของกรมฯ ตลอดจนกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน

21 - 27 ก.พ. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

FOODEX  JAPAN 2023

FOODEX JAPAN 2023

FOODEX JAPAN

7 - 10 มี.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2023 (NPEW)

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2023 (NPEW)

นำคณะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในสินค้านวัตกรรมอาหารหรือสินค้าออร์แกนิคเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Natural Product Expo West 2023 (NPEW)

9 - 11 มี.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการงานแสดงสินค้า Mini Thailand Week 2023 ณ เมืองกว่างนิงห์

โครงการงานแสดงสินค้า Mini Thailand Week 2023 ณ เมืองกว่างนิงห์

เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้า เจรจาธุรกิจ และจำหน่ายสินค้าที่นำไปแสดง 1. สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 2. สินค้าสุขภาพและความงาม 3. สินค้าแฟชั่น-เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องหนัง 4. สินค้าตกแต่ง ของใช้ในบ้าน

16 - 19 มี.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

แสดง 1 จาก 15 กิจกรรม

Events Schedule

ตารางการจัดกิจกรรม

+ ชมทั้งหมด
Regional Events
กิจกรรมตามภูมิภาค
กิจกรรมสำหรับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์
+ ชมทั้งหมด
Upcoming Events
 
กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับบุคลากรภายในกระทรวงพาณิชย์ + ชมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพาณิชย์ (CIO Board)

การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพาณิชย์ (CIO Board)

เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

8 ธ.ค. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

คลิกชมรายละเอียด

อบรมหลักสูตรตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Internal Audit Training Course) มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

อบรมหลักสูตรตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Internal Audit Training Course) มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

อบรมหลักสูตรตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Internal Audit Training Course) มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

14 - 15 ธ.ค. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

คลิกชมรายละเอียด

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) สำหรับผู้ปฏิบัติงานขององค์กร

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) สำหรับผู้ปฏิบัติงานขององค์กร

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) สำหรับผู้ปฏิบัติงานขององค์กร

19 ธ.ค. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

คลิกชมรายละเอียด

แสดง 1 จาก 8 กิจกรรม

MOC Event Application

ทั้ง Android และ iOS

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้