Thailand Local BCG Plus Expo 2024
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 20 มิ.ย. 2567 เวลา 12:00 น. - 23 มิ.ย. 2567 เวลา 22:00 น.
วันที่รับสมัคร : 29 มี.ค. 2567 เวลา 16:01 น. - 9 เม.ย. 2567 เวลา 08:59 น.
สยามสแควร์ Soi 5 ,Block K และ Siamsquare ONE
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด

พบกับ "สินค้ารักษ์โลก รักสุขภาพ  GI และ นวัตกรรม  200 คูหา จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ

 ดีต่อผู้บริโภค ดีต่อผู้ผลิต และดีต่อสิ่งแวดล้อม

 

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด (Live)

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนคูหาเป้าหมาย
คูหามาตรฐานและพื้นที่เปล่า : จำนวน 200 คูหา
มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
มีการคัดเลือก
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
29 มี.ค. 2567 เวลา 16:01 น. - 9 เม.ย. 2567 เวลา 08:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
20 มิ.ย. 2567 เวลา 12:00 น. - 23 มิ.ย. 2567 เวลา 22:00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

สยามสแควร์ Soi 5 ,Block K และ Siamsquare ONE
ที่อยู่ :
ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025076929
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
อีเมล์
salesmanteam.moc@gmail.com
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)