แนะนำกิจกรรมสำหรับคุณ
Event Guide
Guidelines for participating in activities for you
Your needs
All
Event Type
All
Thailand
All Provinces
Foreign
All Country
Upcoming Events
 
Asian Contents & Film Market (ACFM) 2022

Asian Contents & Film Market (ACFM) 2022

Online Business Matching

8 - 11 ต.ค. 2565

Department of International Trade Promotion

More Info

Sial 2022

Sial 2022

-

15 - 19 ต.ค. 2565

Department of International Trade Promotion

More Info

โครงการกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจภายในงานแสดงสินค้า American Film Market 2022 (AFM)

โครงการกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจภายในงานแสดงสินค้า American Film Market 2022 (AFM)

งานแสดงสินค้า American Film Market (AFM) ถือเป็น 1 ใน 4 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่สำคัญของโลก โดยแต่ละปีมีบุคคลในธุรกิจภาพยนตร์เข้าร่วมงานกว่า 8,500 ราย จาก 80 ประเทศทั่วโลก มีพื้นที่จัดงานกว่า 200,000 ตารางฟุต ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเจรจาการค้า การฉายภาพยนตร์ การนำเสนอผลงาน (Pitching) การจัดอบรมสัมนาให้ความรู้ และการจัดกิจกรรม Networking Reception โดยมีหน่วยงานส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 50 หน่วยงาน ถือได้ว่างาน AFM ยังเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา สามารถก่อให้เกิดการซื้อขาย การลงทุน การร่วมผลิตระหว่างประเทศ (Co-Production) การรับจ้างผลิตและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเทศไทยควรนำเสนอศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยในตลาดสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว

1 - 6 พ.ย. 2565

Department of International Trade Promotion

More Info

AAPEX 2022

AAPEX 2022

เป็นงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และธุรกิจซ่อมบำรุง จัดขึ้นทุกปีเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการขายปลีก โดยเน้นกลุ่มผู้ซื้อจากภูมิภาคอเมริกาเป็นหลัก

1 - 3 พ.ย. 2565

Department of International Trade Promotion

More Info

China International Import Expo 2022 (CIIE 2022)

China International Import Expo 2022 (CIIE 2022)

-

5 - 10 พ.ย. 2565

Department of International Trade Promotion

More Info

MEDICA 2022

MEDICA 2022

เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก จัดขึ้นปีละครั้ง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมาเป็นเวลากว่า 47 ปี เป็นงานสำหรับการเจรจาทางธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีกระหว่างงาน

14 - 17 พ.ย. 2565

Department of International Trade Promotion

More Info

AUTOMECHANIKA DUBAI 2022

AUTOMECHANIKA DUBAI 2022

เป็นงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และธุรกิจซ่อมบำรุง จัดขึ้นทุกปีเพื่อเจราธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการขายปลีก โดยเน้นกลุ่มผู้ซื้อจากภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นหลัก

22 - 24 พ.ย. 2565

Department of International Trade Promotion

More Info

THE BIG 5 SHOW 2022

THE BIG 5 SHOW 2022

เป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่สำคัญที่สุดในตลาดตะวันออกกลาง โดยงานแสดงสินค้าดังกล่าวจัดขึ้นทุกปี เพื่อเปิดการเจรจาการค้า และรับการสั่งซื้อเท่านั้นไม่มีการจำหน่ายปลีก

5 - 8 ธ.ค. 2565

Department of International Trade Promotion

More Info

GULFOOD 2023

GULFOOD 2023

-GULFOOD 2023

13 - 17 ก.พ. 2566

Department of International Trade Promotion

More Info

GULFOOD 2023

GULFOOD 2023

-

20 - 24 ก.พ. 2566

Department of International Trade Promotion

More Info

68th Bangkok Gems & Jewelry Fair

68th Bangkok Gems & Jewelry Fair

ระยะเวลา : - วันที่จัดงาน: วันพุธที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 - วันเจรจาธุรกิจ: วันพุธที่ 6 – วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 18.00 น. - วันจำหน่ายปลีก : วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 18.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 17.00 น. 3.4 วัตุประสงค์ - เพื่อให้งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ BGJF เป็นเวทีการค้าสำคัญของไทยใน การส่งเสริม ขยายตลาด - เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิต การออกแบบ และการส่งออกได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ - เพื่อส่งเสริมนักออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานของตนเองเพิ่มขึ้น - เพื่อเป็นช่องทางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียที่เปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาการค้าและพบปะผู้นำเข้าจากต่างประเทศ - เพื่อตอบสนองนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลก

6 - 10 ก.ย. 2566

Department of International Trade Promotion

More Info

แสดง 1 จาก 11 กิจกรรม
Recommended Events
 

Events Schedule

 

+ View All
Regional Events
Activities for Ministry of Commerce personnel
+ View All
Upcoming Events
 
แสดง 1 จาก 0 กิจกรรม

MOC Event Application

Android and iOS

Download