แนะนำกิจกรรมสำหรับคุณ
Event Guide
Guidelines for participating in activities for you
Your needs
All
Event Type
All
Thailand
All Provinces
Foreign
All Country
Upcoming Events
 
โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ :  Young Exporter from Local to Global (YELG) ประจำปี 2567

โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ประจำปี 2567

*ระยะที่ 1 พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ (ระยะเวลา 5 วัน) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2567 รูปแบบออนไซต์ ภาคกลางระหว่าง 18-21 มิถุนายน 2567 และภาคเหนือระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2567 *ระยะที่ 2 ฝึกทักษะ/ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง และเตรียมความพร้อม (จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 4 วัน)

22 - 26 เม.ย. 2567

Department of International Trade Promotion

More Info

-

-

-

26 เม.ย. 2567

Department of International Trade Promotion

More Info

 (COPY) (COPY) (COPY) (COPY) (COPY) (COPY) (COPY) (COPY) (COPY) (COPY) (COPY)

(COPY) (COPY) (COPY) (COPY) (COPY) (COPY) (COPY) (COPY) (COPY) (COPY) (COPY)

-

8 พ.ค. 2567

Office of the Permanent Secretary Ministry of Commerce.

More Info

-

-

-

8 - 10 พ.ค. 2567

Department of International Trade Promotion

More Info

Cannes Film Festival 2024

Cannes Film Festival 2024

-

14 - 22 พ.ค. 2567

Department of International Trade Promotion

More Info

โครงการ Smart Value Creation 2024

โครงการ Smart Value Creation 2024

-

24 พ.ค. 2567

Department of International Trade Promotion

More Info

-

-

-

28 พ.ค. 2567

Department of International Trade Promotion

More Info

THAIFEX - ANUGA ASIA 2024

THAIFEX - ANUGA ASIA 2024

-

28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2567

Department of International Trade Promotion

More Info

โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2024

โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2024

ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

30 พ.ค. 2567

Department of International Trade Promotion

More Info

Naturally Good Expo 2024

Naturally Good Expo 2024

Naturally Good Expo

3 - 4 มิ.ย. 2567

Department of International Trade Promotion

More Info

SEOUL FOOD & HOTEL 2024

SEOUL FOOD & HOTEL 2024

-

11 - 14 มิ.ย. 2567

Department of International Trade Promotion

More Info

Thailand  Local BCG Plus Expo 2023

Thailand Local BCG Plus Expo 2023

-

20 - 23 มิ.ย. 2567

Office of the Permanent Secretary Ministry of Commerce.

More Info

แสดง 1 จาก 15 กิจกรรม
Recommended Events
 

Events Schedule

 

+ View All
Regional Events
Activities for Ministry of Commerce personnel
+ View All
Upcoming Events
 
แสดง 1 จาก 0 กิจกรรม

MOC Event Application

Android and iOS

Download