แนะนำกิจกรรมสำหรับคุณ
Event Guide
Guidelines for participating in activities for you
Your needs
All
Event Type
All
Thailand
All Provinces
Foreign
All Country
Upcoming Events
 
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดอาเซียน

โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดอาเซียน

1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล และออกแบบรายละเอียดกิจกรรม โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อม 2 จัดทำกำหนดการ จัดเตรียมสถานที่ และประสานผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมดำเนินงานโครงการ 3 ดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม (รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบ 2) ได้แก่ - กิจกรรมในรูปแบบ Onsite ได้แก่ * เสวนาหัวข้อ “เจาะตลาดอาเซียนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือดิจิทัล” * บรรยาย หัวข้อ “เข้าถึงลูกค้าด้วยสื่อออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายอินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์” * บรรยาย หัวข้อ “เจรจาธุรกิจออนไลน์ ตัวช่วยผู้ส่งออกยุคใหม่” - กิจกรรมการให้คำปรึกษาออนไลน์ (Online Export Clinic) วิทยากรโดย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งกำหนดเวลาในการให้คำปรึกษารายละ 20 นาที จัดกิจกรรมผ่านระบบ Video Conference - สรุปและประเมินผลภาพรวมโครงการ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

10 ก.พ. 2566

Department of International Trade Promotion

More Info

GULFOOD 2023

GULFOOD 2023

-GULFOOD 2023

13 - 17 ก.พ. 2566

Department of International Trade Promotion

More Info

BIOFACH 2023

BIOFACH 2023

-

14 - 17 ก.พ. 2566

Department of International Trade Promotion

More Info

-

-

-

15 - 17 ก.พ. 2566

Department of International Trade Promotion

More Info

GULFOOD 2023

GULFOOD 2023

-

20 - 24 ก.พ. 2566

Department of International Trade Promotion

More Info

Thailand Week Roadshow 2023 at Ahmedabad and Surat, Gujarat, Republic of India

Thailand Week Roadshow 2023 at Ahmedabad and Surat, Gujarat, Republic of India

1. On-site Trade Fair at Ahmedabad (22nd - 23rd February 2023) and Surat (25th -27th February 2023), Gujarat, Republic of India 2. Business Matching/Networking between Thai - Indian Participants 3. Special Activities : Traditional Thai Cooking Demonstration

21 - 27 ก.พ. 2566

Department of International Trade Promotion

More Info

Top Thai Brands 2023, Dhaka, Bangladesh

Top Thai Brands 2023, Dhaka, Bangladesh

Top Thai Brands 2023, Dhaka, Bangladesh :DITP's on-site trade fair and business matching event at Jamuna Future Park.

2 - 5 มี.ค. 2566

Department of International Trade Promotion

More Info

-

-

-

7 - 10 มี.ค. 2566

Department of International Trade Promotion

More Info

FOODEX  JAPAN 2023

FOODEX JAPAN 2023

FOODEX JAPAN

7 - 10 มี.ค. 2566

Department of International Trade Promotion

More Info

Business Matching

Business Matching

-

8 มี.ค. 2566

Department of International Trade Promotion

More Info

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2023 (NPEW)

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2023 (NPEW)

นำคณะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในสินค้านวัตกรรมอาหารหรือสินค้าออร์แกนิคเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Natural Product Expo West 2023 (NPEW)

9 - 11 มี.ค. 2566

Department of International Trade Promotion

More Info

แสดง 1 จาก 15 กิจกรรม
Recommended Events
 

Events Schedule

 

+ View All
Regional Events
Activities for Ministry of Commerce personnel
+ View All
Upcoming Events
 
แสดง 1 จาก 0 กิจกรรม

MOC Event Application

Android and iOS

Download