หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศสำหรับการค้าชายแดนราชอาณาจักรกัมพูชา
กัมพูชามีความสนใจสินค้าของไทยเป็นอย่างมาก อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความงาน เป็นต้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของ SMEs ในการส่งสินค้าไปจำหน่ายในกัมพูชาให้เกิดการต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับกัมพูชาในอนาคต
 
ประเภท : e-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 1 ธ.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2576 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 1 ธ.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2576 เวลา 00:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด
กัมพูชามีความสนใจสินค้าของไทยเป็นอย่างมาก อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความงาน เป็นต้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของ SMEs ในการส่งสินค้าไปจำหน่ายในกัมพูชาให้เกิดการต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับกัมพูชาในอนาคต

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ธ.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2576 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ธ.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2576 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว รุ่งวรา อังศธรรมรัตน์
โทร : -
อีเมล์ : rungwaraa@ditp.go.th
TAG