โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2024 (NPEW)
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา ภายในงาน Natural Product Expo West 2024 (NPEW) ณ เมืองอนาไฮม์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 9 - 11 มี.ค. 2567 และเจรจาการค้าในพื้นที่รวมที่กรมจัดสรรในรูปแบบ Store Concept ในงาน Natural Product Expo West 2024 ณ เมืองอนาไฮม์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (ไม่มีการจัดสรรคูหาเฉพาะให้กับบริษัทหรือสินค้า)
 
Type : Foreign trade fairs
No. of Seat : 15 You
Date : 14 Mar 2024 00:00 - 16 Mar 2024 00:00
Registration Date : 3 Nov. 2023 00:00 - 24 Dec. 2023 00:00
Anaheim Convention Center
Event Information
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา ภายในงาน Natural Product Expo West 2024 (NPEW) ณ เมืองอนาไฮม์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 9 - 11 มี.ค. 2567 และเจรจาการค้าในพื้นที่รวมที่กรมจัดสรรในรูปแบบ Store Concept ในงาน Natural Product Expo West 2024 ณ เมืองอนาไฮม์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (ไม่มีการจัดสรรคูหาเฉพาะให้กับบริษัทหรือสินค้า)

Date & Condition
No. of booths
15 You
Registration
Online registration
Registration Date (Start - End).
3 Nov. 2023 00:00 - 24 Dec. 2023 00:00
Event Date (Start - End).
14 Mar 2024 00:00 - 16 Mar 2024 00:00
Type of applicants
Only applicants with limited type can join the event
Product / Service of applicants
Only applicants with limited product/service can join the event

Event location

Anaheim Convention Center
Address :
Contact information & responsibles
TAG