โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2024 (NPEW)
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา ภายในงาน Natural Product Expo West 2024 (NPEW) ณ เมืองอนาไฮม์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 9 - 11 มี.ค. 2567 และเจรจาการค้าในพื้นที่รวมที่กรมจัดสรรในรูปแบบ Store Concept ในงาน Natural Product Expo West 2024 ณ เมืองอนาไฮม์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (ไม่มีการจัดสรรคูหาเฉพาะให้กับบริษัทหรือสินค้า)
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 15 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 14 มี.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 16 มี.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 3 พ.ย. 2566 เวลา 00:00 น. - 24 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
Anaheim Convention Center
ข้อมูลรายละเอียด
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา ภายในงาน Natural Product Expo West 2024 (NPEW) ณ เมืองอนาไฮม์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 9 - 11 มี.ค. 2567 และเจรจาการค้าในพื้นที่รวมที่กรมจัดสรรในรูปแบบ Store Concept ในงาน Natural Product Expo West 2024 ณ เมืองอนาไฮม์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (ไม่มีการจัดสรรคูหาเฉพาะให้กับบริษัทหรือสินค้า)

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
15 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
3 พ.ย. 2566 เวลา 00:00 น. - 24 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
14 มี.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 16 มี.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

Anaheim Convention Center
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
TAG