งานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2024
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของญี่ปุ่น จัดครั้งแรกในปี 1976 จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก ซึ่งในปีนี้ได้ปรับรูปแบบการเข้าร่วมงานเป็นการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทย พร้อมสาธิตการทำอาหาร (ไม่มีการจำหน่ายปลีก)
 
Type : Foreign trade fairs
No. of Seat : 50 You (105,000.00 Baht)
Date : 5 Mar 2024 10:00 - 8 Mar 2024 17:00
Registration Date : 29 Sep. 2023 08:00 - 21 Oct. 2023 00:00
Tokyo International Exhibition Center (TOKYO BIG SIGHT)
Event Information
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของญี่ปุ่น จัดครั้งแรกในปี 1976 จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก ซึ่งในปีนี้ได้ปรับรูปแบบการเข้าร่วมงานเป็นการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทย พร้อมสาธิตการทำอาหาร (ไม่มีการจำหน่ายปลีก)

Date & Condition
No. of booths
50 You
Registration
Online registration
Registration Date (Start - End).
29 Sep. 2023 08:00 - 21 Oct. 2023 00:00
Event Date (Start - End).
5 Mar 2024 10:00 - 8 Mar 2024 17:00
Type of applicants
Only applicants with limited type can join the event

Registration fees
Fees
105,000.00 Baht
Payment due date *
Paid within 29 กันยายน 2566 08.00 น. - 3 พฤศจิกายน 2566 00.00 น.

Event location

Tokyo International Exhibition Center (TOKYO BIG SIGHT)
Address :
Contact information & responsibles
Responsibles
Miss.
Phone No. : -
E-mail : amornrata@ditp.go.th
Miss.
Phone No. : -
E-mail : pawanas@ditp.go.th
Mr.
Phone No. : -
E-mail : Koragita@ditp.go.th
Miss.
Phone No. : -
E-mail : anchaleesri@ditp.go.th
Miss.
Phone No. : -
E-mail : saibhornb@ditp.go.th
TAG