งานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2024
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของญี่ปุ่น จัดครั้งแรกในปี 1976 จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก ซึ่งในปีนี้ได้ปรับรูปแบบการเข้าร่วมงานเป็นการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทย พร้อมสาธิตการทำอาหาร (ไม่มีการจำหน่ายปลีก)
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 50 ท่าน (105,000.00 บาท)
วันที่จัดกิจกรรม : 5 มี.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 8 มี.ค. 2567 เวลา 17:00 น.
วันที่รับสมัคร : 29 ก.ย. 2566 เวลา 08:00 น. - 21 ต.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
Tokyo International Exhibition Center (TOKYO BIG SIGHT)
ข้อมูลรายละเอียด
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของญี่ปุ่น จัดครั้งแรกในปี 1976 จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก ซึ่งในปีนี้ได้ปรับรูปแบบการเข้าร่วมงานเป็นการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทย พร้อมสาธิตการทำอาหาร (ไม่มีการจำหน่ายปลีก)

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
50 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
29 ก.ย. 2566 เวลา 08:00 น. - 21 ต.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
5 มี.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 8 มี.ค. 2567 เวลา 17:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย : อัตราค่าสมัคร
ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่าย
105,000.00 บาท
หมายเหตุ
1. บริษัทละ 105,000 บาท/คูหา สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน (?) 200 ล้านบาท/ปี โดยพิจารณาจากยอดมูลค่าการส่งออกย้อนหลัง 1 ปีปฏิทิน คือ มกราคม - ธันวาคม 2565) ,2. บริษัทละ 125,000 บาท/คูหา สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (มีมูลค่าการส่งออกเกิน 200 ล้านบาท/ปี โดยพิจารณาจากยอดมูลค่าการส่งออกย้อนหลัง 1 ปีปฏิทิน คือ มกราคม - ธันวาคม 2565
วันที่สิ้นสุดการชำระเงิน *
ชำระเงินภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 08.00 น. - 3 พฤศจิกายน 2566 00.00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

Tokyo International Exhibition Center (TOKYO BIG SIGHT)
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว อมรรัตน์ อาจวิชัย
โทร : -
อีเมล์ : amornrata@ditp.go.th
นางสาว ภาวนา สุภาพวานิช
โทร : -
อีเมล์ : pawanas@ditp.go.th
นาย Koragit Apichanapong
โทร : -
อีเมล์ : Koragita@ditp.go.th
นางสาว อัญชลี ศรีหมื่นไวย
โทร : -
อีเมล์ : anchaleesri@ditp.go.th
นางสาว สายพร ใบบริบาลกุล
โทร : -
อีเมล์ : saibhornb@ditp.go.th