โครงการกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจภายในงานแสดงสินค้า American Film Market 2022 (AFM)
งานแสดงสินค้า American Film Market (AFM) ถือเป็น 1 ใน 4 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่สำคัญของโลก โดยแต่ละปีมีบุคคลในธุรกิจภาพยนตร์เข้าร่วมงานกว่า 8,500 ราย จาก 80 ประเทศทั่วโลก มีพื้นที่จัดงานกว่า 200,000 ตารางฟุต ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเจรจาการค้า การฉายภาพยนตร์ การนำเสนอผลงาน (Pitching) การจัดอบรมสัมนาให้ความรู้ และการจัดกิจกรรม Networking Reception โดยมีหน่วยงานส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 50 หน่วยงาน ถือได้ว่างาน AFM ยังเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา สามารถก่อให้เกิดการซื้อขาย การลงทุน การร่วมผลิตระหว่างประเทศ (Co-Production) การรับจ้างผลิตและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเทศไทยควรนำเสนอศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยในตลาดสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว
 
Type : Foreign trade fairs
No. of Seat : 8 You
Date : 1 Nov. 2022 00:00 - 6 Nov. 2022 00:00
Registration Date : 16 Jun. 2022 00:00 - 11 Aug. 2022 00:00
-
Event Information
งานแสดงสินค้า American Film Market (AFM) ถือเป็น 1 ใน 4 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่สำคัญของโลก โดยแต่ละปีมีบุคคลในธุรกิจภาพยนตร์เข้าร่วมงานกว่า 8,500 ราย จาก 80 ประเทศทั่วโลก มีพื้นที่จัดงานกว่า 200,000 ตารางฟุต ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเจรจาการค้า การฉายภาพยนตร์ การนำเสนอผลงาน (Pitching) การจัดอบรมสัมนาให้ความรู้ และการจัดกิจกรรม Networking Reception โดยมีหน่วยงานส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 50 หน่วยงาน ถือได้ว่างาน AFM ยังเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา สามารถก่อให้เกิดการซื้อขาย การลงทุน การร่วมผลิตระหว่างประเทศ (Co-Production) การรับจ้างผลิตและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเทศไทยควรนำเสนอศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยในตลาดสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว

Date & Condition
No. of booths
8 You
Registration Date (Start - End).
16 Jun. 2022 00:00 - 11 Aug. 2022 00:00
Event Date (Start - End).
1 Nov. 2022 00:00 - 6 Nov. 2022 00:00
Type of applicants
Only applicants with limited type can join the event

Event location

-
Address :
Contact information & responsibles
Responsibles
Mrs.
Phone No. : -
E-mail : panitt@ditp.go.th
Mrs.
Phone No. : -
E-mail : jenjirar@ditp.go.th
TAG