โครงการกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจภายในงานแสดงสินค้า American Film Market 2022 (AFM)
งานแสดงสินค้า American Film Market (AFM) ถือเป็น 1 ใน 4 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่สำคัญของโลก โดยแต่ละปีมีบุคคลในธุรกิจภาพยนตร์เข้าร่วมงานกว่า 8,500 ราย จาก 80 ประเทศทั่วโลก มีพื้นที่จัดงานกว่า 200,000 ตารางฟุต ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเจรจาการค้า การฉายภาพยนตร์ การนำเสนอผลงาน (Pitching) การจัดอบรมสัมนาให้ความรู้ และการจัดกิจกรรม Networking Reception โดยมีหน่วยงานส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 50 หน่วยงาน ถือได้ว่างาน AFM ยังเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา สามารถก่อให้เกิดการซื้อขาย การลงทุน การร่วมผลิตระหว่างประเทศ (Co-Production) การรับจ้างผลิตและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเทศไทยควรนำเสนอศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยในตลาดสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 8 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 1 พ.ย. 2565 เวลา 00:00 น. - 6 พ.ย. 2565 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 16 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น. - 11 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.
-
ข้อมูลรายละเอียด
งานแสดงสินค้า American Film Market (AFM) ถือเป็น 1 ใน 4 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่สำคัญของโลก โดยแต่ละปีมีบุคคลในธุรกิจภาพยนตร์เข้าร่วมงานกว่า 8,500 ราย จาก 80 ประเทศทั่วโลก มีพื้นที่จัดงานกว่า 200,000 ตารางฟุต ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเจรจาการค้า การฉายภาพยนตร์ การนำเสนอผลงาน (Pitching) การจัดอบรมสัมนาให้ความรู้ และการจัดกิจกรรม Networking Reception โดยมีหน่วยงานส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 50 หน่วยงาน ถือได้ว่างาน AFM ยังเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา สามารถก่อให้เกิดการซื้อขาย การลงทุน การร่วมผลิตระหว่างประเทศ (Co-Production) การรับจ้างผลิตและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเทศไทยควรนำเสนอศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยในตลาดสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
8 ท่าน
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
16 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น. - 11 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 พ.ย. 2565 เวลา 00:00 น. - 6 พ.ย. 2565 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

-
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาง พนิต พงษ์ภักดี
โทร : -
อีเมล์ : panitt@ditp.go.th
นาง เจนจิรา เหริน
โทร : -
อีเมล์ : jenjirar@ditp.go.th