ขอเชิญส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2021 (สาขาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)
 
Type : Contest
No. of Seat : Unlimited
Date : 15 Jun. 2021 08:30 - 30 Jul. 2021 16:00
Registration Date : 15 Jun. 2021 08:00 - 30 Jul. 2021 16:00
not specified
Event Information

Date & Condition
Registration
Online registration
Registration Date (Start - End).
15 Jun. 2021 08:00 - 30 Jul. 2021 16:00
Event Date (Start - End).
15 Jun. 2021 08:30 - 30 Jul. 2021 16:00
Designation of personnel within the ministry
Only personnel outside the ministry

Remark/Other

Event location
Non-specified (Event host will inform later)
Contact information & responsibles
Telephone No.
0-2547-4700
Department
-
Bureau / Division
-
E-mail
ipchampion2021@gmail.com
Organizer
-
Responsibles
Phone No. : 092-246-3562
E-mail :
TAG
Question (0)