โครงการสัมมนา เรื่อง “ก้าวทันนโยบายและมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป”
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ก้าวทันนโยบายและมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป”
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00–16.45 น.
ณ โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 30 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 น. - 30 ส.ค. 2565 เวลา 16:45 น.
วันที่รับสมัคร : 16 ส.ค. 2565 เวลา 10:05 น. - 30 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 น.
โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ
ข้อมูลรายละเอียด

โครงการสัมมนา เรื่อง “ก้าวทันนโยบายและมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป”
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00–16.45 น.
ณ โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ

- มีล่ามตู้แปลอังกฤษ – ไทย และไทย-อังกฤษ

- มีการเผยแพร่ผ่าน Facebook Live ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

 

ข้อมูลวิทยากร และ กำหนดการ
กำหนดการ

โครงการสัมมนา เรื่อง “ก้าวทันนโยบายและมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00–16.45 น.

ณ โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ และ Facebook Live

เวลา

กำหนดการ

13.00-13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30-13.45 น.

กล่าวเปิดการสัมมนา

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ถ่ายรูปร่วมกัน

13.45-15.15 น.

การสัมมนาหัวข้อ “นโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป”

 • Mr. Petros Sourmelis อัครราชทูตที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการค้า สำนักงานผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
 • ผู้เชี่ยวชาญสหภาพยุโรป (รอยืนยัน)

ถาม-ตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

15.15-16.45 น.

การเสวนาหัวข้อ “ความเห็น มาตรการรองรับ และการปรับตัวของภาคเอกชนต่อนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการการค้าใหม่ของสหภาพยุโรป”

 • ดร. ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  และประธานคณะอนุกรรมการกฎระเบียบทางการค้าและพหุภาคี
 • ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์

   กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และนายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่า

 • ดร.ฑิฏิวุฒิ ศรีมานพ

   กรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

 • Mr.Tom Cachet

   TEBA Supply Chain Management Committee (Chairman) &

   Deloitte (Senior Manager)

 • ดร.อาจารีย์ ถาวรมาศ

   TEBA (Honorary Advisor) & Access Europe (Partner)

 • Mr. Robert Fox

   EABC board member (Director) &

   Digital Economy/ICT Working Group (Chairperson)

ถาม-ตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผู้ดำเนินรายการ:  รศ. ดร.ปิติ ศรีแสงนาม

1) มีล่ามตู้แปลอังกฤษ – ไทย และไทย-อังกฤษ

2) มีการเผยแพร่ผ่าน Facebook Live ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

3) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

4) รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 15.00-15.15 น.

 


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
16 ส.ค. 2565 เวลา 10:05 น. - 30 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
30 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 น. - 30 ส.ค. 2565 เวลา 16:45 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)