ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2567
พิจารณา (ร่าง) นโยบายการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (OPS Data Governance)
 
ประเภท : ประชุม
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 28 พ.ค. 2567 เวลา 09:00 น. - 28 พ.ค. 2567 เวลา 12:00 น.
วันที่รับสมัคร : 2 พ.ค. 2567 เวลา 14:47 น. - 28 พ.ค. 2567 เวลา 10:00 น.
ยังไม่ระบุ
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
2 พ.ค. 2567 เวลา 14:47 น. - 28 พ.ค. 2567 เวลา 10:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
28 พ.ค. 2567 เวลา 09:00 น. - 28 พ.ค. 2567 เวลา 12:00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025077706
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล์
phanuphanc@moc.go.th
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาย ภาณุพันธ์ เชื้อแถว (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
โทร : 025077706
อีเมล์ :
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)