โครงการงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2024 ณ กรุงธากา บังคลาเทศ
วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2567 (ตั้งแต่เวลา 10.30-20.00 น.)
- งานแสดงสินค้าในพื้นที่จริง (On-site) ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า และกิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นการขาย รวมถึงการสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน โดยพื้นที่การจัดงาน ประกอบด้วย
(1) พื้นที่คูหาจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทยซึ่งเดินทางไปเข้าร่วมงาน ณ กรุงธากา บังคลาเทศด้วยตนเอง และพื้นที่คูหาผู้นำเข้าสินค้าไทยของบังคลาเทศ
(2) พื้นที่คูหากรมฯ คูหาหน่วยงานพันธมิตร เพื่อให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่นักธุรกิจหรือผู้เข้าชมงานที่สนใจ
(3) พื้นที่จัดแสดงสินค้าตัวอย่างที่น่าสนใจ (Featured Product Showcase)
(4) พื้นที่อเนกประสงค์ซึ่งสามารถรองรับการจัดกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า กิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นการขาย การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งได้รับการสนับสนุน จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงธากา
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 37 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 10 ก.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 13 ก.ค. 2567 เวลา 20:00 น.
วันที่รับสมัคร : 3 พ.ค. 2567 เวลา 08:00 น. - 20 พ.ค. 2567 เวลา 16:30 น.
ยังไม่ระบุ
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2567 (ตั้งแต่เวลา 10.30-20.00 น.) - งานแสดงสินค้าในพื้นที่จริง (On-site) ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า และกิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นการขาย รวมถึงการสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน โดยพื้นที่การจัดงาน ประกอบด้วย (1) พื้นที่คูหาจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทยซึ่งเดินทางไปเข้าร่วมงาน ณ กรุงธากา บังคลาเทศด้วยตนเอง และพื้นที่คูหาผู้นำเข้าสินค้าไทยของบังคลาเทศ (2) พื้นที่คูหากรมฯ คูหาหน่วยงานพันธมิตร เพื่อให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่นักธุรกิจหรือผู้เข้าชมงานที่สนใจ (3) พื้นที่จัดแสดงสินค้าตัวอย่างที่น่าสนใจ (Featured Product Showcase) (4) พื้นที่อเนกประสงค์ซึ่งสามารถรองรับการจัดกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า กิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นการขาย การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งได้รับการสนับสนุน จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงธากา

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
37 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
3 พ.ค. 2567 เวลา 08:00 น. - 20 พ.ค. 2567 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
10 ก.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 13 ก.ค. 2567 เวลา 20:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว อาทิตยา อุยะเสถียร
โทร : -
อีเมล์ : artityau@ditp.go.th