กิจกรรม-ทดสอบ2 (ขออภัย กิจกรรมนี้ใช้สำหรับการทดสอบภายใน เท่านั้น)
กิจกรรม-ทดสอบ2 (ขออภัย กิจกรรมนี้ใช้สำหรับการทดสอบภายใน เท่านั้น)
 
ประเภท : e-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 27 เม.ย. 2567 เวลา 08:00 น. - 16 พ.ค. 2567 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 25 เม.ย. 2567 เวลา 10:00 น. - 7 พ.ค. 2567 เวลา 18:00 น.
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ข้อมูลรายละเอียด

กิจกรรม-ทดสอบ2 (ขออภัย กิจกรรมนี้ใช้สำหรับการทดสอบภายใน เท่านั้น)


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
25 เม.ย. 2567 เวลา 10:00 น. - 7 พ.ค. 2567 เวลา 18:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
27 เม.ย. 2567 เวลา 08:00 น. - 16 พ.ค. 2567 เวลา 18:00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ที่อยู่ :
นนทบุรี
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
-
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
-
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)