โครงการ Smart Value Creation 2024
กิจกรรมรอบที่ 1 : วันที่: 24 พฤษภาคม 2567 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดา)
และกิจกรรมรอบที่ 2 : วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมริชมอนด์ *กิจกรรมรอบที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการจำนวน 30 ท่านที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 เท่านั้น
เวลา: 9.00 – 17.00 น.

ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กับกิจกรรมสุด Insight
• สัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ
• เจรจาจับคู่กับนักวิจัย และ/หรือ เทคโนโลยี เพื่อได้รับคำปรึกษาต่อยอดพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ
• โอกาสได้รับทุนวิจัยพัฒนาสินค้า
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 100 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 24 พ.ค. 2567 เวลา 09:00 น. - 24 พ.ค. 2567 เวลา 16:00 น.
วันที่รับสมัคร : 19 เม.ย. 2567 เวลา 08:30 น. - 10 พ.ค. 2567 เวลา 20:00 น.
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดาภิเษก กรุงเทพ
ข้อมูลรายละเอียด
กิจกรรมรอบที่ 1 : วันที่: 24 พฤษภาคม 2567 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดา) และกิจกรรมรอบที่ 2 : วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมริชมอนด์ *กิจกรรมรอบที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการจำนวน 30 ท่านที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 เท่านั้น เวลา: 9.00 – 17.00 น. ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กับกิจกรรมสุด Insight • สัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ • เจรจาจับคู่กับนักวิจัย และ/หรือ เทคโนโลยี เพื่อได้รับคำปรึกษาต่อยอดพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ • โอกาสได้รับทุนวิจัยพัฒนาสินค้า

ไฟล์เอกสารของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
100 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
19 เม.ย. 2567 เวลา 08:30 น. - 10 พ.ค. 2567 เวลา 20:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
24 พ.ค. 2567 เวลา 09:00 น. - 24 พ.ค. 2567 เวลา 16:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดาภิเษก กรุงเทพ
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ณพวรรณ สุทธาวาศ
โทร : -
อีเมล์ : noppawans@ditp.go.th
นางสาว ณพวรรณ สุทธาวาศ
โทร : -
อีเมล์ : noppawansu@ditp.go.th
นางสาว นภาพร ขำสา
โทร : -
อีเมล์ : Napaponk@ditp.go.th
TAG