โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga 2024
1. เพื่อส่งเสริมและสร้างมุมมองการค้าในกลุ่มสินค้าอาหารเพื่อการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย
2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านตลาดต่างประเทศรวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าสู่ตลาดโลก ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านคุณภาพและราคา
3. เพื่อทราบถึงแนวโน้มความต้องการของตลาดและสินค้าในตลาดต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพ
ในการส่งออกของผู้ประกอบการโดยตรง และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจส่งออกได้สอบถามข้อสงสัยและข้อแนะนำในการทำตลาดส่งออก
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 250 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 28 พ.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 29 พ.ค. 2567 เวลา 17:00 น.
วันที่รับสมัคร : 25 เม.ย. 2567 เวลา 08:00 น. - 21 พ.ค. 2567 เวลา 12:00 น.
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
1. เพื่อส่งเสริมและสร้างมุมมองการค้าในกลุ่มสินค้าอาหารเพื่อการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย 2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านตลาดต่างประเทศรวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าสู่ตลาดโลก ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านคุณภาพและราคา 3. เพื่อทราบถึงแนวโน้มความต้องการของตลาดและสินค้าในตลาดต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพ ในการส่งออกของผู้ประกอบการโดยตรง และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนิน ธุรกิจส่งออกได้สอบถามข้อสงสัยและข้อแนะนำในการทำตลาดส่งออก

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
250 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
25 เม.ย. 2567 เวลา 08:00 น. - 21 พ.ค. 2567 เวลา 12:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
28 พ.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 29 พ.ค. 2567 เวลา 17:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว สายพิณ จวนรุ่ง
โทร : -
อีเมล์ : saiphinc@ditp.go.th
นางสาว กรรณิการ์ ธีรสานต์
โทร : -
อีเมล์ : kunnikat@ditp.go.th
นาง กิตติพร ธนอนันต์
โทร : -
อีเมล์ : Kittipornt@ditp.go.th
นางสาว ธิดารัตน์ สุทธฤทธิ์
โทร : -
อีเมล์ : thidaratsu@ditp.go.th
TAG