โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (UpSkill & ReSkill)
ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ hybrid (online และ onsite) ให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และความรู้ด้านแนวโน้มการค้าโลกในอนาคต เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาในการส่งเสริมการค้าและการทำธุรกิจให้ทัดเทียมระดับสากล
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 250 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 8 พ.ค. 2567 เวลา 09:00 น. - 10 พ.ค. 2567 เวลา 17:00 น.
วันที่รับสมัคร : 26 มี.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 6 พ.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
ข้อมูลรายละเอียด
ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ hybrid (online และ onsite) ให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และความรู้ด้านแนวโน้มการค้าโลกในอนาคต เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาในการส่งเสริมการค้าและการทำธุรกิจให้ทัดเทียมระดับสากล

ไฟล์เอกสารของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
250 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
26 มี.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 6 พ.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
8 พ.ค. 2567 เวลา 09:00 น. - 10 พ.ค. 2567 เวลา 17:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว นงนภัส ธูปทอง
โทร : -
อีเมล์ : nongnapatt@ditp.go.th
นางสาว เนตรนภา ลิ้มประเสริฐ
โทร : -
อีเมล์ : netnaphal@ditp.go.th
TAG