โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2024
ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 200 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 30 พ.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 30 พ.ค. 2567 เวลา 17:00 น.
วันที่รับสมัคร : 1 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 น. - 24 พ.ค. 2567 เวลา 16:00 น.
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
200 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 น. - 24 พ.ค. 2567 เวลา 16:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
30 พ.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 30 พ.ค. 2567 เวลา 17:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว สายพิณ จวนรุ่ง
โทร : -
อีเมล์ : saiphinc@ditp.go.th
นางสาว กรรณิการ์ ธีรสานต์
โทร : -
อีเมล์ : kunnikat@ditp.go.th
TAG