Cannes Film Festival 2024
เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) ในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ แอนิเมชัน และธุรกิจบันเทิงที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ ระหว่างวันที่ 14 – 22 พฤษภาคม 2567 ณ Palais des Festivals et des Congres เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 
ประเภท : คณะผู้แทนการค้า
จำนวนเปิดรับ : 10 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 14 พ.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 22 พ.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 27 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 น. - 8 มี.ค. 2567 เวลา 16:26 น.
Marche Du Film
ข้อมูลรายละเอียด
เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) ในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ แอนิเมชัน และธุรกิจบันเทิงที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ ระหว่างวันที่ 14 – 22 พฤษภาคม 2567 ณ Palais des Festivals et des Congres เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
10 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
27 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 น. - 8 มี.ค. 2567 เวลา 16:26 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
14 พ.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 22 พ.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

Marche Du Film
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว วิภาวี มุ่งการดี
โทร : -
อีเมล์ : vipaweem@ditp.go.th
นางสาว กนกวรรณ ด้วงเมือง
โทร : -
อีเมล์ : kanokwand@ditp.go.th
TAG