กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “ปลดล็อค ตลาดแลนด์ล็อค ในเอเชียกลาง: คาซัคสถาน และอุซเบกิสถาน”
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 150 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 28 ก.พ. 2567 เวลา 09:30 น. - 28 ก.พ. 2567 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 9 ก.พ. 2567 เวลา 09:30 น. - 27 ก.พ. 2567 เวลา 18:00 น.
ออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
150 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
9 ก.พ. 2567 เวลา 09:30 น. - 27 ก.พ. 2567 เวลา 18:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
28 ก.พ. 2567 เวลา 09:30 น. - 28 ก.พ. 2567 เวลา 16:30 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ออนไลน์
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว สุนิตา ทองคำ
โทร : -
อีเมล์ : Sunitat@ditp.go.th
นางสาว อุบลวรรณ บุญงามอนงค์
โทร : -
อีเมล์ : ubonwanb@ditp.go.th
นางสาว กุลธิดา ดาหลาย
โทร : -
อีเมล์ : koontidad@ditp.go.th
TAG