โครงการบุกตลาดสินค้า BCG ในงานแสดงสินค้า Naturally Good Expo 2024
งานแสดงสินค้า Naturally Good Expo เป็นงานแสดงสินค้าด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติ ออร์แกนิก และ Sustainable Living ขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้รักสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของออสเตรเลียที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ค้าได้พบปะและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจโดยการจัดงานในปีที่ผ่านมากรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Naturally Good Expo เป็นครั้งที่ 2 ในรูปแบบ Thailand Pavilion โดยใช้พื้นที่จัดแสดงสินค้า 54 ตารางเมตรมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าทั้งหมด 22 รายและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานด้วยตัวเองจำนวน 7 รายด้วยกัน สินค้าที่นำไปจัดแสดง แบ่งเป็น 4 กลุ่มสินค้า ได้แก่ (1) Food & Baverage (2) Packaging (3) Decorative & Tableware (4) Personal Care
 
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 20 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 3 มิ.ย. 2567 เวลา 00:00 น. - 4 มิ.ย. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 31 ม.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 19 ก.พ. 2567 เวลา 00:59 น.
International Convention Centre Sydney,Darling Harbour
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
งานแสดงสินค้า Naturally Good Expo เป็นงานแสดงสินค้าด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติ ออร์แกนิก และ Sustainable Living ขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้รักสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของออสเตรเลียที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ค้าได้พบปะและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจโดยการจัดงานในปีที่ผ่านมากรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Naturally Good Expo เป็นครั้งที่ 2 ในรูปแบบ Thailand Pavilion โดยใช้พื้นที่จัดแสดงสินค้า 54 ตารางเมตรมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าทั้งหมด 22 รายและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานด้วยตัวเองจำนวน 7 รายด้วยกัน สินค้าที่นำไปจัดแสดง แบ่งเป็น 4 กลุ่มสินค้า ได้แก่ (1) Food & Baverage (2) Packaging (3) Decorative & Tableware (4) Personal Care

ไฟล์เอกสารของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
20 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
31 ม.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 19 ก.พ. 2567 เวลา 00:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
3 มิ.ย. 2567 เวลา 00:00 น. - 4 มิ.ย. 2567 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

International Convention Centre Sydney,Darling Harbour
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว นภาพร ขำสา
โทร : -
อีเมล์ : Napaponk@ditp.go.th
TAG