กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า March? International du Film d'Animation (MIFA) ภายใต้งาน Festival International du Film d’Animation d’Annecy 2024
นำผู้ประกอบการแอนิเมชันไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า March? International du Film d'Animation (MIFA) ภายใต้งาน Festival International du Film d’Animation d’Annecy 2024 ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567 รายละเอียด ดังนี้
1) กิจกรรมเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการแอนิเมชันไทย จำนวน 8 ราย และผู้ซื้อชาวต่างชาติ
2) กิจกรรมนำเสนอผลงาน (Pitching) โดยนำเสนอแนวคิดและผลงานสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการแอนิเมชันไทย จำนวน 2 ราย แก่ผู้ซื้อชาวต่างชาติ
 
ประเภท : จับคู่ธุรกิจออนไลน์
จำนวนเปิดรับ : 8 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 11 มิ.ย. 2567 เวลา 08:30 น. - 14 มิ.ย. 2567 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 17 ม.ค. 2567 เวลา 17:20 น. - 5 ก.พ. 2567 เวลา 23:59 น.
Annecy
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
นำผู้ประกอบการแอนิเมชันไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า March? International du Film d'Animation (MIFA) ภายใต้งาน Festival International du Film d’Animation d’Annecy 2024 ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567 รายละเอียด ดังนี้ 1) กิจกรรมเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการแอนิเมชันไทย จำนวน 8 ราย และผู้ซื้อชาวต่างชาติ 2) กิจกรรมนำเสนอผลงาน (Pitching) โดยนำเสนอแนวคิดและผลงานสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการแอนิเมชันไทย จำนวน 2 ราย แก่ผู้ซื้อชาวต่างชาติ

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
8 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
17 ม.ค. 2567 เวลา 17:20 น. - 5 ก.พ. 2567 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
11 มิ.ย. 2567 เวลา 08:30 น. - 14 มิ.ย. 2567 เวลา 18:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

Annecy
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาง มณีรัตน์ เลี่ยนพานิช
โทร : -
อีเมล์ : maneeratl@ditp.go.th
นางสาว ฐิติมา อโณทัยวลัยกุล
โทร : -
อีเมล์ : Thitimaa@ditp.go.th
TAG