กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจโฆษณา ในงาน ADFEST 2024
1) กิจกรรมสัมมนาและบรรยายที่เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจนวัตกรรมต่าง ๆ และเทรนด์ของโลกที่เกี่ยวข้อง
2) การประกวดผลงานโฆษณาในหัวข้อต่าง ๆ
3) การจัดงานนิทรรศการนำเสนอชิ้นงานโฆษณาที่ส่งเข้าประกวด
4) การประชาสัมพันธ์งานสู่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างความรู้และความสนใจในวิชาชีพโฆษณา
5) กิจกรรมเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการโฆษณาไทยจำนวณไม่น้อยกว่า 6 ราย
 
ประเภท : จับคู่ธุรกิจออนไลน์
จำนวนเปิดรับ : 6 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 21 มี.ค. 2567 เวลา 08:00 น. - 23 มี.ค. 2567 เวลา 23:59 น.
วันที่รับสมัคร : 15 ม.ค. 2567 เวลา 08:30 น. - 19 ก.พ. 2567 เวลา 23:59 น.
ศูนย์ประชุม PEACH, โรงแรมรอยัลคลิฟ, พัทยา
ข้อมูลรายละเอียด
1) กิจกรรมสัมมนาและบรรยายที่เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจนวัตกรรมต่าง ๆ และเทรนด์ของโลกที่เกี่ยวข้อง 2) การประกวดผลงานโฆษณาในหัวข้อต่าง ๆ 3) การจัดงานนิทรรศการนำเสนอชิ้นงานโฆษณาที่ส่งเข้าประกวด 4) การประชาสัมพันธ์งานสู่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างความรู้และความสนใจในวิชาชีพโฆษณา 5) กิจกรรมเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการโฆษณาไทยจำนวณไม่น้อยกว่า 6 ราย

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
6 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
15 ม.ค. 2567 เวลา 08:30 น. - 19 ก.พ. 2567 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
21 มี.ค. 2567 เวลา 08:00 น. - 23 มี.ค. 2567 เวลา 23:59 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ศูนย์ประชุม PEACH, โรงแรมรอยัลคลิฟ, พัทยา
ที่อยู่ :
ชลบุรี
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ศิลป์ศุภา กาญจนเคหาสน์
โทร : -
อีเมล์ : sinsupak@ditp.go.th
นาง มณีรัตน์ เลี่ยนพานิช
โทร : -
อีเมล์ : maneeratl@ditp.go.th
TAG