โครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า INDEX 2024
โครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า INDEX 2024 ภายใต้โครงการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ “Lifestyle by STYLE Bangkok” สำหรับยุค Next Normal ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ณ Dubai World Trade Center นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและเป็นงานที่มีผู้นำเข้าจากทั่วโลกเข้าชมงาน สร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยอย่างมาก
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างและตกแต่งคูหา ค่าขนส่งสินค้าตัวอย่างเฉพาะขาไป และค่าจ้างล่ามส่วนกลาง โดยกรมฯ จะดำเนินกิจกรรมนำผู้ประกอบการเดินทางเข้าร่วมงาน และนำสินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าตัวอย่างสินค้าไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ สินค้าวัสดุตกแต่งบ้านและโรงแรม เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว และเคหะสิ่งทอ จัดวางสินค้าในรูปแบบ (Product Display) ของคูหาประเทศไทย พร้อมทั้งเจรจาการค้ากับผู้ซื้อที่เข้าเยี่ยมชมงานตลอดระยะเวลาการจัดแสดงของงานแสดงสินค้าดังกล่าว โดยการเข้าร่วมงานดังกล่าว จะสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และกรอกข้อมูลครบถ้วน
1) เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประเภท EL, Pre-EL, TDC และ Pre-TDC
2) มีประวัติเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2023 และสมัครเข้าร่วมงาน STYLE Bangkok 2024 จะได้รับการพิจาณาเป็นอันดับแรก (ไม่รวมคูหาพิเศษ New Face)
3) เป็นสินค้าที่มีการออกแบบที่ดีและเป็นคอลเล็กชั่นใหม่ ซึ่งยังไม่เคยนำไปจัดแสดงในงานอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาในอันดับแรก
4) เดินทางเข้าร่วมการเจรจาการค้า ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยตนเอง
ทั้งนี้ กรมฯ จะเป็นผู้คัดเลือกสินค้าที่มีความเหมาะสมกับโครงการและตลาดดูไบ และตะวันออกกลาง มีความพร้อมในการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 20 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 4 มิ.ย. 2567 เวลา 10:00 น. - 6 มิ.ย. 2567 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 27 พ.ย. 2566 เวลา 00:00 น. - 25 ธ.ค. 2566 เวลา 23:57 น.
Dubai World Trade Centre (DWTC)
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
โครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า INDEX 2024 ภายใต้โครงการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ “Lifestyle by STYLE Bangkok” สำหรับยุค Next Normal ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ณ Dubai World Trade Center นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและเป็นงานที่มีผู้นำเข้าจากทั่วโลกเข้าชมงาน สร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยอย่างมาก ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างและตกแต่งคูหา ค่าขนส่งสินค้าตัวอย่างเฉพาะขาไป และค่าจ้างล่ามส่วนกลาง โดยกรมฯ จะดำเนินกิจกรรมนำผู้ประกอบการเดินทางเข้าร่วมงาน และนำสินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าตัวอย่างสินค้าไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ สินค้าวัสดุตกแต่งบ้านและโรงแรม เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว และเคหะสิ่งทอ จัดวางสินค้าในรูปแบบ (Product Display) ของคูหาประเทศไทย พร้อมทั้งเจรจาการค้ากับผู้ซื้อที่เข้าเยี่ยมชมงานตลอดระยะเวลาการจัดแสดงของงานแสดงสินค้าดังกล่าว โดยการเข้าร่วมงานดังกล่าว จะสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และกรอกข้อมูลครบถ้วน 1) เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประเภท EL, Pre-EL, TDC และ Pre-TDC 2) มีประวัติเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2023 และสมัครเข้าร่วมงาน STYLE Bangkok 2024 จะได้รับการพิจาณาเป็นอันดับแรก (ไม่รวมคูหาพิเศษ New Face) 3) เป็นสินค้าที่มีการออกแบบที่ดีและเป็นคอลเล็กชั่นใหม่ ซึ่งยังไม่เคยนำไปจัดแสดงในงานอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาในอันดับแรก 4) เดินทางเข้าร่วมการเจรจาการค้า ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ กรมฯ จะเป็นผู้คัดเลือกสินค้าที่มีความเหมาะสมกับโครงการและตลาดดูไบ และตะวันออกกลาง มีความพร้อมในการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
20 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
27 พ.ย. 2566 เวลา 00:00 น. - 25 ธ.ค. 2566 เวลา 23:57 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
4 มิ.ย. 2567 เวลา 10:00 น. - 6 มิ.ย. 2567 เวลา 18:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

Dubai World Trade Centre (DWTC)
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาง อุไรพร ตันตินันท์
โทร : -
อีเมล์ : Uraipornt@ditp.go.th
นางสาว แพรวา พระพรม
โทร : -
อีเมล์ : Praewap@ditp.go.th