ติดปีกทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยด้วย Soft Power x ทรัพย์สินทางปัญญา
ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 11 สาขา ได้แก่ อาหาร กีฬา เฟสติวัล ท่องเที่ยว ดนตรี หนังสือ ภาพยนตร์ เกม ศิลปะ การออกแบบและแฟชั่น โดยให้ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศ
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 500 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 14 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 น. - 14 ธ.ค. 2566 เวลา 17:00 น.
วันที่รับสมัคร : 15 พ.ย. 2566 เวลา 14:15 น. - 12 ธ.ค. 2566 เวลา 17:00 น.
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ข้อมูลรายละเอียด
ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 11 สาขา ได้แก่ อาหาร กีฬา เฟสติวัล ท่องเที่ยว ดนตรี หนังสือ ภาพยนตร์ เกม ศิลปะ การออกแบบและแฟชั่น โดยให้ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศ

ไฟล์เอกสารของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
500 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
15 พ.ย. 2566 เวลา 14:15 น. - 12 ธ.ค. 2566 เวลา 17:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
14 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 น. - 14 ธ.ค. 2566 เวลา 17:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว นงนภัส ธูปทอง
โทร : -
อีเมล์ : nongnapatt@ditp.go.th
TAG