โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ เพื่อรองรับมาตรการกีดกันทางการค้า (ปีที่ 5)
เป็นงานเจรจาจับคู่ธุรกิจด้านสินค้าผักผลไม้ชั้นนำของประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมงานจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมของไทย และผู้นำเข้า ผู้ซื้อ และตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพจากต่างประเทศ ยังมีกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารจากผลไม้สด ผลไม้แปรรูป ผัก และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปอื่น ๆ ตลอดจนการชิมรสชาติอาหารที่ปรุงจากผลไม้ และสินค้าเกษตร นิทรรศการและแสดงศักยภาพของสินค้าเป้าหมาย
 
ประเภท : คณะผู้แทนการค้า
จำนวนเปิดรับ : 100 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 28 ก.พ. 2567 เวลา 07:00 น. - 28 ก.พ. 2567 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 22 ธ.ค. 2566 เวลา 12:59 น. - 22 ธ.ค. 2566 เวลา 17:01 น.
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลรายละเอียด
เป็นงานเจรจาจับคู่ธุรกิจด้านสินค้าผักผลไม้ชั้นนำของประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมงานจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมของไทย และผู้นำเข้า ผู้ซื้อ และตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพจากต่างประเทศ ยังมีกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารจากผลไม้สด ผลไม้แปรรูป ผัก และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปอื่น ๆ ตลอดจนการชิมรสชาติอาหารที่ปรุงจากผลไม้ และสินค้าเกษตร นิทรรศการและแสดงศักยภาพของสินค้าเป้าหมาย

ไฟล์เอกสารของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
100 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
22 ธ.ค. 2566 เวลา 12:59 น. - 22 ธ.ค. 2566 เวลา 17:01 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
28 ก.พ. 2567 เวลา 07:00 น. - 28 ก.พ. 2567 เวลา 18:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ฐิติรัตน์ อัศวมงคลศิริ
โทร : -
อีเมล์ : Thitiruta@ditp.go.th
นางสาว อมรรัตน์ อาจวิชัย
โทร : -
อีเมล์ : amornrata@ditp.go.th
นาย Koragit Apichanapong
โทร : -
อีเมล์ : Koragita@ditp.go.th
นางสาว วาสินี อรุณรุ่ง
โทร : -
อีเมล์ : Wasineea@ditp.go.th
TAG