โครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร
- จับคู่เจรจาการค้าสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์
- เยี่ยมชมงานพร้อมกับเจรจาการค้าในงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย 2566 (Thailand Tractor & Agri – Machinery Show: ThaiTAM 2023) จัดภายใต้งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
 
ประเภท : คณะผู้แทนการค้า
จำนวนเปิดรับ : 30 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 8 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น. - 8 ธ.ค. 2566 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 31 ต.ค. 2566 เวลา 00:00 น. - 6 ธ.ค. 2566 เวลา 14:00 น.
โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์
ข้อมูลรายละเอียด
- จับคู่เจรจาการค้าสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ - เยี่ยมชมงานพร้อมกับเจรจาการค้าในงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย 2566 (Thailand Tractor & Agri – Machinery Show: ThaiTAM 2023) จัดภายใต้งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
30 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
31 ต.ค. 2566 เวลา 00:00 น. - 6 ธ.ค. 2566 เวลา 14:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
8 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น. - 8 ธ.ค. 2566 เวลา 18:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์
ที่อยู่ :
นนทบุรี
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ชนาพร บุญมาก
โทร : -
อีเมล์ : chanapornb@ditp.go.th
นางสาว ธันยนันทน์ รัตนประยูร
โทร : -
อีเมล์ : thanyanan.r@ditp.go.th
นาย อลงกรณ์ โพธิ์พรม
โทร : -
อีเมล์ : alongkornp@ditp.go.th
นางสาว สุกัญญา เม้ยชม
โทร : -
อีเมล์ : sukanyam@ditp.go.th
TAG