ประชุมคณะกรรมการบริกรข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการบริกรข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
ประเภท : ประชุม
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 21 ก.พ. 2567 เวลา 09:30 น. - 21 ก.พ. 2567 เวลา 12:00 น.
วันที่รับสมัคร : 3 ก.พ. 2567 เวลา 10:32 น. - 21 ก.พ. 2567 เวลา 00:00 น.
ห้องประชุมพิพิธสมบัติ ชั้น 6
ข้อมูลรายละเอียด

(ร่าง) แนวนโยบายการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ฉบับปรับปรุง โดยการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลบางส่วนเพื่อให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในปัจจุบันในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
3 ก.พ. 2567 เวลา 10:32 น. - 21 ก.พ. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
21 ก.พ. 2567 เวลา 09:30 น. - 21 ก.พ. 2567 เวลา 12:00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ห้องประชุมพิพิธสมบัติ ชั้น 6
ที่อยู่ :
นนทบุรี
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025077706
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ (พบ.)
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
-
อีเมล์
phanuphanc@moc.go.th
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
ภาณุพันธ์ เชื้อแถว
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)