งานแสดงสินค้า BIOFACH 2024
งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มอินทรีย์ที่สำคัญงานหนึ่งของโลก สินค้าที่นำมาจัดแสดงจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล อาทิ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ EU (EU Organic) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ USA (Nop-Natural Organic Program) โดยจัดขึ้นเพื่อการเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 20 ท่าน (99,000.00 บาท)
วันที่จัดกิจกรรม : 13 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 น. - 16 ก.พ. 2567 เวลา 17:00 น.
วันที่รับสมัคร : 14 ก.ย. 2566 เวลา 11:00 น. - 18 ต.ค. 2566 เวลา 23:59 น.
Messezentrum Nurnberg (Exhibition Center Nuremberg)
ข้อมูลรายละเอียด
งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มอินทรีย์ที่สำคัญงานหนึ่งของโลก สินค้าที่นำมาจัดแสดงจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล อาทิ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ EU (EU Organic) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ USA (Nop-Natural Organic Program) โดยจัดขึ้นเพื่อการเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
20 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
14 ก.ย. 2566 เวลา 11:00 น. - 18 ต.ค. 2566 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
13 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 น. - 16 ก.พ. 2567 เวลา 17:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ค่าใช้จ่าย : อัตราค่าสมัคร
ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่าย
99,000.00 บาท
หมายเหตุ
หอการค้าไทยจะเป็นผู้ประสานงานในการเก็บค่าใช้จ่ายสมทบ
วันที่สิ้นสุดการชำระเงิน *
ชำระเงินภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 11.00 น. - 10 พฤศจิกายน 2566 00.00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

Messezentrum Nurnberg (Exhibition Center Nuremberg)
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ปภาวี ไชยานุกูลกิตติ
โทร : -
อีเมล์ : papaveec@ditp.go.th
TAG