งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 69
งานใหม่ 2024
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 700 ท่าน (40,000.00 บาท)
วันที่จัดกิจกรรม : 14 ก.พ. 2567 เวลา 00:34 น. - 18 ก.พ. 2567 เวลา 00:34 น.
วันที่รับสมัคร : 1 ก.ย. 2566 เวลา 00:35 น. - 30 มี.ค. 2567 เวลา 00:35 น.
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
งานใหม่ 2024

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
700 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ก.ย. 2566 เวลา 00:35 น. - 30 มี.ค. 2567 เวลา 00:35 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
14 ก.พ. 2567 เวลา 00:34 น. - 18 ก.พ. 2567 เวลา 00:34 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ค่าใช้จ่าย : อัตราค่าสมัคร
ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่าย
40,000.00 บาท
หมายเหตุ
ราคาปกติ 40,000
วันที่สิ้นสุดการชำระเงิน *
ชำระเงินภายในวันที่ 1 กันยายน 2566 00.35 น. - 31 มีนาคม 2566 00.00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว นิรมล ช้างเย็นฉ่ำ
โทร : -
อีเมล์ : niramolc@ditp.go.th
นางสาว กมลทิพย์ ทิพย์บุญ
โทร : -
อีเมล์ : kamontipt@ditp.go.th
นางสาว ชยธร บำรุงศรี
โทร : -
อีเมล์ : chayatornb@ditp.go.th