งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 69
ระยะเวลา :
- วันที่จัดงาน: วันที่พุธที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
- วันเจรจาธุรกิจ: วันที่พุธที่ 21 – วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 10.00 – 18.00 น.
- วันจำหน่ายปลีก : วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 10.00 – 18.00 น.
และวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 10.00 – 17.00 น.
3.4 วัตุประสงค์
- เพื่อให้งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ BGJF เป็นเวทีการค้าสำคัญของไทยใน การส่งเสริม ขยายตลาด
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิต การออกแบบ และการส่งออกได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมนักออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานของตนเองเพิ่มขึ้น
- เพื่อเป็นช่องทางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียที่เปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาการค้าและพบปะผู้นำเข้าจากต่างประเทศ
- เพื่อตอบสนองนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 700 ท่าน (53,500.00 บาท)
วันที่จัดกิจกรรม : 21 ก.พ. 2567 เวลา 10:00 น. - 25 ก.พ. 2567 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 6 ก.ย. 2566 เวลา 10:00 น. - 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59 น.
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ข้อมูลรายละเอียด
ระยะเวลา : - วันที่จัดงาน: วันที่พุธที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 - วันเจรจาธุรกิจ: วันที่พุธที่ 21 – วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 18.00 น. - วันจำหน่ายปลีก : วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 18.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 17.00 น. 3.4 วัตุประสงค์ - เพื่อให้งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ BGJF เป็นเวทีการค้าสำคัญของไทยใน การส่งเสริม ขยายตลาด - เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิต การออกแบบ และการส่งออกได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ - เพื่อส่งเสริมนักออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานของตนเองเพิ่มขึ้น - เพื่อเป็นช่องทางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียที่เปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาการค้าและพบปะผู้นำเข้าจากต่างประเทศ - เพื่อตอบสนองนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลก

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
700 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
6 ก.ย. 2566 เวลา 10:00 น. - 30 ก.ย. 2566 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
21 ก.พ. 2567 เวลา 10:00 น. - 25 ก.พ. 2567 เวลา 18:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ค่าใช้จ่าย : อัตราค่าสมัคร
ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่าย
53,500.00 บาท
หมายเหตุ
สมัครกิจกรรมครั้งที่ 69 และ 70 พร้อมกัน ราคาคูหาละ 42,800 บาท/1 คูหา/ครั้ง (รับส่วนลด 10,000/ 1 คูหา) (รวม VAT),สมัครครั้งเดียว (ครั้งที่ 69) ราคาคูหาละ 53,500 บาท(รวม VAT),สำหรับจองพื้นที่เก็บของกิจกรรมครั้งที่ 69 & 70 freight forwarder เท่านั้น ราคา 1,797.6 บาท/sqm/fair (รวม VAT)
วันที่สิ้นสุดการชำระเงิน *
ชำระเงินภายในวันที่ 6 กันยายน 2566 10.00 น. - 2 กุมภาพันธ์ 2567 00.00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ชยธร บำรุงศรี
โทร : -
อีเมล์ : chayatornb@ditp.go.th
นางสาว อาทิตยา เจริญยิ่ง
โทร : -
อีเมล์ : Arthitayac@ditp.go.th
นางสาว กุลทิพย์ บุญลือ
โทร : -
อีเมล์ :