กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าเมืองชัยภูมิ ณ ต่างภูมิภาค
ชัยภูมิหรอยแรง @หาดใหญ่
ขอเชิญเที่ยวงาน...ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าของดีจังหวัดชัยภูมิ
ยกขบวนสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และ SMEs จำนวน 20 ร้านค้า
และร่วมสนุกไปกับกิจกรรมการแสดง เกมส์ชิงรางวัล และอีกมากมายในงาน
วันที่ 22-24 สิงหาคม 2566 ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ (คลองแห)
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 22 ส.ค. 2566 เวลา 08:00 น. - 24 ส.ค. 2566 เวลา 19:00 น.
วันที่รับสมัคร : 20 ส.ค. 2566 เวลา 10:33 น. - 21 ส.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ (คลองแห)
ข้อมูลรายละเอียด

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนคูหาเป้าหมาย
Display : จำนวน 20 คูหา
มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
มีการคัดเลือก
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
20 ส.ค. 2566 เวลา 10:33 น. - 21 ส.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
22 ส.ค. 2566 เวลา 08:00 น. - 24 ส.ค. 2566 เวลา 19:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม
เข้าร่วมได้เฉพาะคุณสมบัติที่กำหนด
ภูมิลำเนาของผู้สมัคร
เข้าร่วมได้เฉพาะภูมิภาค/จังหวัดที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ (คลองแห)
ที่อยู่ :
สงขลา
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
-
อีเมล์
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว จิตรลดา น้อยวิเศษ (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ)
โทร : 0655101876
อีเมล์ :
นางสาว อุไรวรรณ เย็นสวัสดิ์ (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ)
โทร : 0812080291
อีเมล์ :
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)