งานแสดงสินค้า Gulfood 2024
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจการค้าเท่านั้น ไม่จำหน่ายปลีก
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 134 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 19 ก.พ. 2567 เวลา 00:00 น. - 23 ก.พ. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 21 ส.ค. 2566 เวลา 08:30 น. - 11 ก.ย. 2566 เวลา 23:59 น.
Dubai World Trade Centre (DWTC)
ข้อมูลรายละเอียด
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจการค้าเท่านั้น ไม่จำหน่ายปลีก

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
134 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
21 ส.ค. 2566 เวลา 08:30 น. - 11 ก.ย. 2566 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
19 ก.พ. 2567 เวลา 00:00 น. - 23 ก.พ. 2567 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

Dubai World Trade Centre (DWTC)
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ปิยะฉัตร พิมจันทึก
โทร : -
อีเมล์ : piyachatp@ditp.go.th
นาย ศรัณย์ เพ็ชรรัตน์
โทร : -
อีเมล์ : saranp@ditp.go.th
นางสาว ศรัญย์พร คุ้มวิวัฒน์
โทร : -
อีเมล์ : saranpornk@ditp.go.th
นางสาว ณัชจรี อภิญญามนตรี
โทร : -
อีเมล์ : natjareea@ditp.go.th
TAG