เปิดรับสมัครผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมการจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชนจังหวัดพิจิตรครั้งที่ 2
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร กำหนดจัดกิจกรรมการจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชนจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2 จำนวน 10 คูหา ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2566 ณ สวนชมน่าน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 13 ส.ค. 2566 เวลา 08:00 น. - 15 ส.ค. 2566 เวลา 22:00 น.
วันที่รับสมัคร : 25 ก.ค. 2566 เวลา 16:12 น. - 31 ก.ค. 2566 เวลา 23:59 น.
สวนชมน่าน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูลรายละเอียด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัคร เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชนจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2 จำนวน 10 คูหา ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2566 ณ สวนชมน่าน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนคูหาเป้าหมาย
คูหามาตรฐาน 2*2 : จำนวน 10 คูหา
มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
มีการคัดเลือก
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
25 ก.ค. 2566 เวลา 16:12 น. - 31 ก.ค. 2566 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
13 ส.ค. 2566 เวลา 08:00 น. - 15 ส.ค. 2566 เวลา 22:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม
เข้าร่วมได้เฉพาะคุณสมบัติที่กำหนด
ภูมิลำเนาของผู้สมัคร
เข้าร่วมได้เฉพาะภูมิภาค/จังหวัดที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

สวนชมน่าน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู่ :
ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
056-990380
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
อีเมล์
pi_ops@moc.go.th
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาย วรชัย ชีวสิทธิรุ่งเรือง (นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ)
โทร : 061-7983926
อีเมล์ : ojantradungdara@gmail.com
นาย อนุสรณ์ คำต้น (นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ)
โทร : 062-4539794
อีเมล์ : khamton.a@gmail.com
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)