การทดสอบเพื่อการยอมรับโดยผู้ใช้ (User Acceptance Test) ระบบติดตามผลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA Monitoring System (FMS) 1 ระบบ
ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบพื่อการยอมรับโดยผู้ใช้ (User Acceptance Test) ระบบติดตามผลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA Monitoring System (FMS) 1 ระบบ

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 30618 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 25 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 20 ก.ค. 2566 เวลา 09:30 น. - 20 ก.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 18 ก.ค. 2566 เวลา 14:00 น. - 19 ก.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
ยังไม่ระบุ
ข้อมูลรายละเอียด

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
25 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
18 ก.ค. 2566 เวลา 14:00 น. - 19 ก.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
20 ก.ค. 2566 เวลา 09:30 น. - 20 ก.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02-507-7345
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
อีเมล์
sumets@dtn.go.th
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาย สุเมธ สมเงิน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
โทร : 025077345
อีเมล์ : sumets@dtn.go.th
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)