งานแสดงสินค้า THAIFEX - HOREC ASIA 2567
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 300 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 6 มี.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 8 มี.ค. 2567 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 30 มิ.ย. 2566 เวลา 00:00 น. - 30 มิ.ย. 2566 เวลา 00:00 น.
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
300 ท่าน
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
30 มิ.ย. 2566 เวลา 00:00 น. - 30 มิ.ย. 2566 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
6 มี.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 8 มี.ค. 2567 เวลา 18:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ที่อยู่ :
นนทบุรี
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ปิยธิดา
โทร : -
อีเมล์ : piyathidat@ditp.go.th
TAG