การฝึกอบรมใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
ขอเชิญชาว จร. ร่วมฟัง เข้าร่วมการฝึกอบรมใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 30618 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 40 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 6 ก.ค. 2566 เวลา 09:30 น. - 6 ก.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 28 มิ.ย. 2566 เวลา 03:30 น. - 4 ก.ค. 2566 เวลา 23:59 น.
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 30618 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ข้อมูลรายละเอียด

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
40 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
28 มิ.ย. 2566 เวลา 03:30 น. - 4 ก.ค. 2566 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
6 ก.ค. 2566 เวลา 09:30 น. - 6 ก.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 30618 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ :
บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02-507-7345
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
อีเมล์
sumets@dtn.go.th
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาย สุเมธ สมเงิน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
โทร : 025077345
อีเมล์ : sumets@dtn.go.th
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)