การค้า BCG เพื่อเรา เพื่อโลก
โลกกำลังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม มาร่วมปรับมุมมองและต่อยอดธุรกิจด้วย BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 18 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 น. - 18 ส.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 26 ก.ค. 2566 เวลา 10:00 น. - 18 ส.ค. 2566 เวลา 12:00 น.
ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลรายละเอียด

  “การค้า BCG เพื่อเรา เพื่อโลก ” โลกกำลังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม มาร่วมปรับมุมมองและต่อยอดธุรกิจด้วย BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด (Live)

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
26 ก.ค. 2566 เวลา 10:00 น. - 18 ส.ค. 2566 เวลา 12:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
18 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 น. - 18 ส.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ :
บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
Link สำหรับเข้าร่วมประชุมทางไกล (สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น) :
จะแสดง Link เมื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเท่านั้น
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02 507 6502
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
กองยุุทธศาสตร์และแผนงาน
อีเมล์
boca@moc.go.th
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ ร.ต.หญิง พัชรา คำโคตรสูน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทร : 02 507 6502
อีเมล์ : boca@moc.go.th
ภาพบรรยากาศงาน
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)