อบรมการใช้อุปกรณ์เช็คอิน (Check-In) ร่วมกับระบบบริหารกิจกรรมผู้รับบริการของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Event Platform) สำหรับเจ้าหน้าที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
อบรมการใช้อุปกรณ์เช็คอิน (Check-In) ร่วมกับระบบบริหารกิจกรรมผู้รับบริการของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Event Platform) สำหรับเจ้าหน้าที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 8 มิ.ย. 2566 เวลา 13:30 น. - 8 มิ.ย. 2566 เวลา 15:00 น.
วันที่รับสมัคร : 31 พ.ค. 2566 เวลา 10:30 น. - 8 มิ.ย. 2566 เวลา 00:00 น.
ห้องพันธมิตรภาคี ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ข้อมูลรายละเอียด

   อบรมการใช้อุปกรณ์เช็คอิน (Check-In)   
  ร่วมกับระบบบริหารกิจกรรมผู้รับบริการของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Event Platform)  
   สำหรับเจ้าหน้าที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  

  ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566  
  เวลา 13.30 - 15.00 น.  
  ณ ห้องพันธมิตรภาคี ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
31 พ.ค. 2566 เวลา 10:30 น. - 8 มิ.ย. 2566 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
8 มิ.ย. 2566 เวลา 13:30 น. - 8 มิ.ย. 2566 เวลา 15:00 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ห้องพันธมิตรภาคี ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ที่อยู่ :
บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
7449
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
-
อีเมล์
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาย สุเทพ คล้ายสถาพร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ )
โทร : 7449
อีเมล์ :
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)