งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2024
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 500 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 20 มี.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 24 มี.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 1 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 น. - 31 ม.ค. 2567 เวลา 17:30 น.
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
500 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 น. - 31 ม.ค. 2567 เวลา 17:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
20 มี.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 24 มี.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ค่าใช้จ่าย : อัตราค่าสมัคร
ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่าย
0.00 บาท
หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
วันที่สิ้นสุดการชำระเงิน *
ชำระเงินภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 09.00 น. - 25 ธันวาคม 2567 00.00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาย ชนา นงเยาว์
โทร : -
อีเมล์ : chanan@ditp.go.th
นาง กรกมล อเมะมัย
โทร : -
อีเมล์ : kornkamol@ditp.go.th
นาย อรรถพล สุจิรภิญโญกุล
โทร : -
อีเมล์ : ataphols@ditp.go.th
นาย ทศพร แซ่ยุ้ง
โทร : -
อีเมล์ : thotsaphons@ditp.go.th
TAG