จำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนในพื้นที่และนอกพื้นที่
 
ประเภท : กิจกรรมทั่วไป/อื่น ๆ
จำนวนเปิดรับ : 8 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 17 ม.ค. 2566 เวลา 00:00 น. - 18 ม.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 11 ม.ค. 2566 เวลา 13:56 น. - 16 ม.ค. 2566 เวลา 12:00 น.
ยังไม่ระบุ
ข้อมูลรายละเอียด

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
8 ท่าน
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
11 ม.ค. 2566 เวลา 13:56 น. - 16 ม.ค. 2566 เวลา 12:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
17 ม.ค. 2566 เวลา 00:00 น. - 18 ม.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
065 - 5101990
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
อีเมล์
sy_ops@moc.go.th
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาง คนึง เนื่องสนธิ (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ)
โทร : 065-5101990
อีเมล์ :
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)