โครงการงานแสดงสินค้า Thailand Week Roadshow 2023 ณ เมืองอาห์เมดาบัดและเมืองสุรัต ณ รัฐคุชราต สาธารณรัฐอินเดีย
งานแสดงสินค้าในพื้นที่จริง (On-site) ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า ระยะเวลาจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 แบ่งเป็นการจัดงานที่
- Banquets Gracia, YMCA International Centre ณ เมืองอาห์เมดาบัด วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2566
- Surat International Exhibition and Convention Centre ณ เมืองสุรัต วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2566
โดยจัดคูหาแสดงสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปเข้าร่วมงาน ณ ประเทศอินเดียด้วยตนเอง ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (มังสวิรัติ) ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก อัญมณีและเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน อาหารสัตว์เลี้ยง แฟชั่น ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุก่อสร้าง ไม้ยางพารา และธุรกิจบริการ
พร้อมกันนี้ยังมีคูหาประชาสัมพันธ์ของกรมฯ ตลอดจนกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 36 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 21 ก.พ. 2566 เวลา 10:00 น. - 27 ก.พ. 2566 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 6 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 น. - 6 ม.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
ยังไม่ระบุ
ข้อมูลรายละเอียด
งานแสดงสินค้าในพื้นที่จริง (On-site) ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า ระยะเวลาจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 แบ่งเป็นการจัดงานที่ - Banquets Gracia, YMCA International Centre ณ เมืองอาห์เมดาบัด วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 - Surat International Exhibition and Convention Centre ณ เมืองสุรัต วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจัดคูหาแสดงสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปเข้าร่วมงาน ณ ประเทศอินเดียด้วยตนเอง ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (มังสวิรัติ) ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก อัญมณีและเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน อาหารสัตว์เลี้ยง แฟชั่น ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุก่อสร้าง ไม้ยางพารา และธุรกิจบริการ พร้อมกันนี้ยังมีคูหาประชาสัมพันธ์ของกรมฯ ตลอดจนกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทยเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
36 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
6 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 น. - 6 ม.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
21 ก.พ. 2566 เวลา 10:00 น. - 27 ก.พ. 2566 เวลา 18:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว อาทิตยา อุยะเสถียร
โทร : -
อีเมล์ : artityau@ditp.go.th
นางสาว ตวงพร พัฒนกิจเจริญชัย
โทร : -
อีเมล์ : tuangpornp@ditp.go.th