Mini Thailand Week 2023 ณ แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว
เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้า เจรจาธุรกิจ และจำหน่ายสินค้าที่นำไปแสดง
1. สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
2. สินค้าสุขภาพและความงาม
3. สินค้าแฟชั่น-เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องหนัง
4. สินค้าตกแต่ง ของใช้ในบ้าน
5. สินค้าไทยอื่น ๆ
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 25 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 18 ม.ค. 2566 เวลา 10:00 น. - 22 ม.ค. 2566 เวลา 21:00 น.
วันที่รับสมัคร : 25 ต.ค. 2565 เวลา 10:00 น. - 15 พ.ย. 2565 เวลา 16:00 น.
หอพิพิธภัณฑ์เชียงขวาง
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้า เจรจาธุรกิจ และจำหน่ายสินค้าที่นำไปแสดง 1. สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 2. สินค้าสุขภาพและความงาม 3. สินค้าแฟชั่น-เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องหนัง 4. สินค้าตกแต่ง ของใช้ในบ้าน 5. สินค้าไทยอื่น ๆ

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
25 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
25 ต.ค. 2565 เวลา 10:00 น. - 15 พ.ย. 2565 เวลา 16:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
18 ม.ค. 2566 เวลา 10:00 น. - 22 ม.ค. 2566 เวลา 21:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

หอพิพิธภัณฑ์เชียงขวาง
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาง กานต์กุลยา อุดมมหันติสุข
โทร : -
อีเมล์ : [email protected]
นางสาว ญภัทสนันทร์ มีลาภ
โทร : -
อีเมล์ : [email protected]