งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 68
ระยะเวลา :
- วันที่จัดงาน: วันพุธที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566
- วันเจรจาธุรกิจ: วันพุธที่ 6 – วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
เวลา 10.00 – 18.00 น.
- วันจำหน่ายปลีก : วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566
เวลา 10.00 – 18.00 น.
และวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566
เวลา 10.00 – 17.00 น.
3.4 วัตุประสงค์
- เพื่อให้งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ BGJF เป็นเวทีการค้าสำคัญของไทยใน การส่งเสริม ขยายตลาด
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิต การออกแบบ และการส่งออกได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมนักออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานของตนเองเพิ่มขึ้น
- เพื่อเป็นช่องทางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียที่เปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาการค้าและพบปะผู้นำเข้าจากต่างประเทศ
- เพื่อตอบสนองนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 700 ท่าน (42,800.00 บาท)
วันที่จัดกิจกรรม : 6 ก.ย. 2566 เวลา 10:00 น. - 10 ก.ย. 2566 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 7 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 น. - 30 พ.ย. 2565 เวลา 23:59 น.
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
ระยะเวลา : - วันที่จัดงาน: วันพุธที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 - วันเจรจาธุรกิจ: วันพุธที่ 6 – วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 18.00 น. - วันจำหน่ายปลีก : วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 18.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 17.00 น. 3.4 วัตุประสงค์ - เพื่อให้งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ BGJF เป็นเวทีการค้าสำคัญของไทยใน การส่งเสริม ขยายตลาด - เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิต การออกแบบ และการส่งออกได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ - เพื่อส่งเสริมนักออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานของตนเองเพิ่มขึ้น - เพื่อเป็นช่องทางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียที่เปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาการค้าและพบปะผู้นำเข้าจากต่างประเทศ - เพื่อตอบสนองนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลก

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
700 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
7 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 น. - 30 พ.ย. 2565 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
6 ก.ย. 2566 เวลา 10:00 น. - 10 ก.ย. 2566 เวลา 18:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ค่าใช้จ่าย : อัตราค่าสมัคร
ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่าย
42,800.00 บาท
หมายเหตุ
ส่วนลด 5,350 บาทจากราคาเต็ม 42,800 บาทเหลือ 37,450 บาท
วันที่สิ้นสุดการชำระเงิน *
ชำระเงินภายในวันที่ 7 กันยายน 2565 08.00 น. - 15 ธันวาคม 2565 00.00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว นิรมล ช้างเย็นฉ่ำ
โทร : -
อีเมล์ : niramolc@ditp.go.th
นางสาว กมลทิพย์ ทิพย์บุญ
โทร : -
อีเมล์ : kamontipt@ditp.go.th
นางสาว ชยธร บำรุงศรี
โทร : -
อีเมล์ : chayatornb@ditp.go.th