งานแสดงและจำหน่ายสินค้า "Best Product Connect Expo 2022" ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 1 ก.ย. 2565 เวลา 00:00 น. - 5 ก.ย. 2565 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 4 ส.ค. 2565 เวลา 14:59 น. - 19 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด

(1) การออกบูธจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการจำนวน 111 คูหา/ราย
(2) การเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching)
(3) กิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการจำหน่าย ทั้งรูปแบบ Offline ได้แก่ สินค้านาทีทอง 
ชิงโชคแจกของรางวัล และรูปแบบ Online ได้แก่ Live สด
(4) กิจกรรมบันเทิง ได้แก่ การแสดงของวงดนตรีโฟล์คซอง ศิลปินนกร้อง วงโปงลาง


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
4 ส.ค. 2565 เวลา 14:59 น. - 19 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ก.ย. 2565 เวลา 00:00 น. - 5 ก.ย. 2565 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)
ที่อยู่ :
อุบลราชธานี
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
045254855
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
อีเมล์
ub_ops@moc.go.th
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว เสาวนีย์ ครอบแก้ว (นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ)
โทร : 045254855
อีเมล์ : ub_ops@moc.co.th
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)