ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยสู่ธุรกิจส่งออก
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 55 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 18 ส.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 19 ส.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 1 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 น. - 17 ส.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
โรงแรมนวรัตน์ เฮอริเทจ
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยสู่ธุรกิจส่งออก ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาค ภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการก่อนเข้าสู่กระบวนการ การค้าระหว่างประเทศ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลวิทยากร และ กำหนดการ
วิทยากร / แขกรับเชิญ
นายพรชัย พัวพัฒนขจร
ดร.คริษฐ์ ไข่มุกข์
นายยิ่งคุ้ม ไวทยะมงคล
กำหนดการ

กำหนดการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยสู่ธุรกิจส่งออก

ระหว่างวันที่  18 – 19 สิงหาคม พ.ศ.2565

ณ โรงแรมนวรัตน์ เฮอริเทจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

***************************************************

          วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

08.30 – 09.00 น.               ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

09.00 – 09.30 น.                พิธิเปิดกิจกรรม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน  

09.30 – 11.30 น.               การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมธุรกิจให้เป็นผู้ส่งออก

                                               โดย  ดร.คริษฐ์ ไข่มุกข์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไอสไตล์ อินโนเวชั่น จำกัด

11.30 – 12.30 น.               รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 14.30 น.               การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

                                              โดย นายพรชัย  พัวพัฒนขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ด ออร์แกนิค จำกัด

14.30 -  16.30 น.               การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก

                                                โดย นายยิ่งคุ้ม  ไวทยะมงคล   Creative Director  Createyourwork  Co., Ltd.

17.00 น.                             รับประทานอาหารเย็น     

          วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

                07.00 – 08.00 น.               รับประทานอาหารเช้า

                08.00 – 10.30 น.                เดินทางไปดูงานที่ ด่านศุลกากรแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                10.30 – 12.30 น.               การบรรยาย สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและพิธีการศุลกากร

                                                              โดย วิทยากรจาก ด่านศุลกากรแม่สอด

                12.30 – 13.30 น.               รับประทานอาหารกลางวัน

       13.30 – 16.00 น.               ศึกษาข้อมูลกระบวนการส่งออกและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากด่านศุลกากร

        16.00 น.                             เดินทางกลับจังหวัดกำแพงเพชร

-----------------------------------------------------------

หมายเหตุ :  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา  10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 -14.45 น.

                     กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
55 ท่าน
มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
มีการคัดเลือก
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 น. - 17 ส.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
18 ส.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 19 ส.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
ภูมิลำเนาของผู้สมัคร
เข้าร่วมได้เฉพาะภูมิภาค/จังหวัดที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

โรงแรมนวรัตน์ เฮอริเทจ
ที่อยู่ :
ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
055-705019
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
อีเมล์
kp_ops@moc.go.th
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ว่าที่ ร.ต.หญิง พรทิพย์พา มาปลูก (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ)
โทร : 091-8596829
อีเมล์ :
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)