การสัมมนา เรื่อง "ดิจิทัลเทรด: การค้ายุคใหม่ ไทย-สิงคโปร์"
ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับดิจิทัลเทรดระหว่างประเทศไทยกับสิงคโปร์ เชิญทางนี้ครับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกำหนดจัดงานสัมมนา "ดิจิทัลเทรด: การค้ายุคใหม่ ไทย-สิงคโปร์" ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 14.00 น.
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 18 ส.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 18 ส.ค. 2565 เวลา 14:00 น.
วันที่รับสมัคร : 25 ก.ค. 2565 เวลา 00:01 น. - 17 ส.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
ข้อมูลวิทยากร และ กำหนดการ
กำหนดการ

กำหนดการ

การสัมมนา เรื่อง “ดิจิทัลเทรด: การค้ายุคใหม่ ไทย-สิงคโปร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 14.00 น.

ณ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ

 

08.30 09.30 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานสัมมนา

09.30 – 09.35 น.

พิธีกร ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมงาน

09.35 – 09.45 น.

พิธีเปิด โดยนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

- Photo session

09.45 – 10.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Policies and perspectives towards digital economy: Opportunities for future trade between Thailand and Singapore”

โดย Mr. Kevin Cheok เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย 

10.00 – 10.15 น.

An overview on Digital Economic Partnership Agreement

โดย Ms. Joyce Lim, Digital Economy and Services team, Ministry of Trade and Industry of Singapore (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

10.15 – 10.25 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.25 12.15 น.

สัมมนา และแลกเปลี่ยน/รับฟังความเห็น หัวข้อ “ดิจิทัลเทรด: การค้ายุคใหม่ ไทย-สิงคโปร์” โดย

(1) นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หัวข้อนำสนอ: บทบาทของดิจิทัลต่อการค้ายุคใหม่

(2) นางสาวขนิษฐ์ ผาทอง ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                               หัวข้อนำเสนอ: การเตรียมความพร้อมของไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

(3) นางสาวนันธนา อุดมชัยพัฒนากิจ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการค้าดิจิทัล สานักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์                                                                                                                                        หัวข้อนำเสนอ: แผนพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์

(4) นายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย        หัวข้อนำเสนอ: การพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (NDTP) - วิทยากรแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ best practices ของต่างประเทศที่ไทยอาจนำมาใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมของ      ผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์จากการค้าดิจิทัล

ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

12.1512.30 น.

ถาม-ตอบ และเปิดรับฟังความคิดเห็น

12.30 14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
25 ก.ค. 2565 เวลา 00:01 น. - 17 ส.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
18 ส.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 18 ส.ค. 2565 เวลา 14:00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025077453
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า
อีเมล์
ftacenter@dtn.go.th
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาย สาริษฐ์ เจริญเผ่า (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า)
โทร : 025077453
อีเมล์ : ftacenter@dtn.go.th
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)