โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter" รุ่นที่ 21
โดยมีกิจกรรมการบรรยาย กิจกรรมการฝึกปฎิบัติ (workshop) และ ศึกษาดูงาน ซึ่งในการบรรยายจะมีหัวข้อ อาทิ
1. Smart Exporter Mindset & Leadership in New Economy
2. Global Market Trends
3. Marketing & Sale forecast
4. Branding for Business
5. E- Commerce & Online Marketing
6. Story Telling & Content Marketing
7. Content Marketing
8. Product & Packaging Design
9. Logistics & Supply Chain
10. การทําสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ & การบริหารด้านการเงิน
11. Business Negotiation & Online Business Matching preparation
12. Bio-Circular-Green Economy : BCG Model
13. Video Conference การให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
14. วิเคราะห์แผนการตลาดเพื่อการส่งออก เป็นต้น
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 80 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 8 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 น. - 26 ส.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 18 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น. - 18 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
ข้อมูลรายละเอียด
โดยมีกิจกรรมการบรรยาย กิจกรรมการฝึกปฎิบัติ (workshop) และ ศึกษาดูงาน ซึ่งในการบรรยายจะมีหัวข้อ อาทิ 1. Smart Exporter Mindset & Leadership in New Economy 2. Global Market Trends 3. Marketing & Sale forecast 4. Branding for Business 5. E- Commerce & Online Marketing 6. Story Telling & Content Marketing 7. Content Marketing 8. Product & Packaging Design 9. Logistics & Supply Chain 10. การทําสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ & การบริหารด้านการเงิน 11. Business Negotiation & Online Business Matching preparation 12. Bio-Circular-Green Economy : BCG Model 13. Video Conference การให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 14. วิเคราะห์แผนการตลาดเพื่อการส่งออก เป็นต้น

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
80 ท่าน
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
18 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น. - 18 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
8 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 น. - 26 ส.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
TAG