กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม ปี 2565 (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
กิจกรรมขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิวิสสุกรรม (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
 
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 27 มิ.ย. 2565 เวลา 08:30 น. - 8 ก.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
วันที่รับสมัคร : 27 มิ.ย. 2565 เวลา 08:30 น. - 8 ก.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
ยังไม่ระบุ
ข้อมูลรายละเอียด


ขณะนี้ท่านกำลังขอรับทุนการศึกษาของ
***  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ***

 หากท่านไม่ได้ทำงานที่ ** กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ** กรุณาออกจากหน้าจอ และเลือกหน่วยงานของท่าน

 

มูลนิธินี้ชื่อว่า "มูลนิธิวิสสุกรรม" ย่อว่า ว.ส.
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า VISSUKHAM FOUNDATUON . ย่อว่า V.F.

เครื่องหมาย :  ของมูลนิธินี้ คือ ตัวอักษรไทยประดิษฐ์ "ว" และ "ส" เหลื่อมกัน ด้านล่างมีคำว่า "มูลนิธิวิสสุกรรม"

ที่อยู่ :  กระทรวงพาณิชย์ ๕๖๓  ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

วัตุถประสงค์ของมูลนิธินี้เพื่อ
๑. เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
๒. การดำเนินการใดๆเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการศึกษา
๓. ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
๔. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
มีการคัดเลือก
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
27 มิ.ย. 2565 เวลา 08:30 น. - 8 ก.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
27 มิ.ย. 2565 เวลา 08:30 น. - 8 ก.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
คุณรุ่งทิพย์ (7578) , คุณเอกพจน์ (7583)
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)